Bonito.

Fotograf: Donsötank

Kategori: Tank | Fartygsaffärer

Donsötank har sålt Bonito

Rederi AB Donsötank har i dag, onsdag, överlåtit produkt- och kemikalietankfartyget Bonito till ny ägare i Ryssland.
Svenska flaggan har halats på Bonito. Foto: Donsötank.

Överlåtelsen av Bonito skedde i Muuga den 22 december och den nya ägaren, LLC TC Nord Project i Arkhangelsk, döper om fartyget till NP Dikson. Management är hos TB Marine Shipmanagement GmbH & Co. KG. Fartyget har fått rysk flagg.

Bonito är på 25.000 dwt och har en lasttankkapacitet på drygt 28.000 kubikmeter

Byggdes för Neste

Bonito har ingått i Donsötanks flotta sedan den 3 september 2015 då rederiet tog över fartyget i Uleåborg. Hon byggdes av Jinling i Kina 2004 som Jurmo för det finländska oljebolaget Neste.

Donsötank uppger att försäljningen ligger bra i tajmingen då rederiet tog leverans av Prospero förra veckan och kommer att ta leverans av systerfartyget Pacifico i slutet av första kvartalet 2022.