Domstol slog ner på spanskt skadeståndskrav mot ABS

En amerikansk distriktsdomstol i New York slår ner på Spaniens skadeståndskrav på USD en miljard mot klassningssällskapet ABS i kompensation för katastrofen i november 2002 då tankfartyget Prestige sjönk utanför den galiciska kusten och orsakade ett oljespill på 64.000 ton. Domstolen menar i sitt utslag att ett klassningssällskap som utför en tjänst åt ett rederi inte kan hållas ansvarigt för skador som drabbar en kuststat på grund av vårdslöst beteende från rederi/besättning.