Dockwise plockar hem kontrakt för USD 42 miljoner

Offshorespecialisten Dockwise, listat på Oslobörsen, bekräftar att man skrivit elva nya kontrakt om totalt USD 42 miljoner för andra och tredje kvartalet i år. I detta ingår bland annat transporter av muddringsutrustning till Spanien och Uruguay, pråmar till Dominikanska Republiken och Egypten samt jackup-riggar till Gabon, Mexiko och Trinidad.