Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Forskning | Folk/företag | Säkerhet

Digitalisering och blockchain på Treff

Framtidens transportlösningar var temat på Transporteffektivitetsdagen på Lindholmen i Göteborg, där bland annat blockchain diskuterades.

Blockchain, en av de digitala innovationer som på senare tid blivit alltmer omtalade inom sjöfarten, handlar kortfattat om att alla som är involverade i en varutransport samtidigt ska nås av samma information om varan. Såväl köpare, säljare, transportör som hamn och tull.

I våras gick Maersk Line ut och berättade om sitt samarbete med IBM om just blockchain-tekniken som man tror att sjöfartsindustrin i framtiden kommer att tjäna miljardbelopp på. Även Stena Bulk förberedde sig för tekniken genom ett Blockchain-projekt med MIT Sloan som genomfördes under våren.

Mycket att vinna

Eusebiu Catana från Ertico ITS Europa, som sysslar med intelligenta transportsystem, talade sig också varm om blockchain vid torsdagens seminarium på Lindholmen.

– Det är så många involverade i en varuleverans. I dag kommer informationen om att till exempel en vara är försenad för sent. Detta skulle inte inträffa om alla nås av samma information, sade han och fortsatte:

– Det finns fortfarande många utmaningar vad gäller teknik, säkerhet, olika tillstånd och nya affärsmodeller. Men det finns så mycket att vinna på att samla all data i en blockchain.

Manuellt

Även Lina Olsson från Closer, som samlar akademi, näringsliv och myndigheter för samverkan inom transporteffektivitet, berörde digitalisering av transportkedjor för att öka transparensen. I projektet Automatiserade logistiktjänster har man undersökt var de stora behoven finns i dag och hur man kommer vidare med test- och demoprojekt. Ett av dessa kallar hon Multimodal Informationsdelning vid logistiknoder. I dag sker processer och administration i svenska hamnar och terminaler till stor del manuellt. Här är en effektiv kommunikation mellan trafikslagen nödvändig för framtida multimodalt system, sade hon.

Stort intresse

– Här skulle det behövas dra igång ett demoprojekt för att med hjälp av digital kommunikation kunna testa sätt att integrera och samordna transport och information mellan olika transportslag. Det finns några projekt som redan är igång, bland annat STM som det också är viktigt att ha en dialog med. Men det finns en bred aktörsgrupp som vill starta igång nya projekt kring detta.

Transporteffektivitetsdagen arrangeras av Closer och Northern Lead.