Dieselutsläpp från Nordkapp försvann

Ett utsläpp på mellan 500 och 750 liter lätt marindiesel, som uppkom när bränsle pumpades från en tank som skadats vid Nordkapps grundstötning i Antarktis till en annan tank, verkar ha förångats. Vattnen runt Deception Island är fria från olja och det finns inga skador på det rika fågellivet i området.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.