DFDS och C.Ports tar över roro-terminalen i Göteborg

Göteborgs Hamn har skrivit ett 25-årigt koncessionsavtal med DFDS och C.Ports för driften av roro-terminalen med start i januari 2011. I februari i år delades hamnen upp i ett kommunalt hamnbolag och tre separata terminalbolag. Kajer och infrastruktur är liksom tidigare i kommunal ägo och avtalet gäller själva driften av roro-terminalen. DFDS och C.Ports, systerbolag till rederiet Cobelfret, startar ett nytt bolag för samarbetet.– Göteborgs Hamn är en nyckelhamn för oss. Vi har mycket trafik i både Östersjön och Nordsjön och det är mycket viktigt för oss att vi är med och utvecklar och förbättrar vår service till svensk industri och våra många kunder i Sverige och i Europa. Därför är det strategiskt viktigt att stärka närvaron i Göteborg, säger koncernchef Niels Smedegaard, DFDS. När koncessionsavtalet börjar gälla tar DFDS och C.Ports över terminalbolaget, de cirka 320 anställda och alla kundkontrakt.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.