DFDS lägger ner Englandslinje

DFDS Seaways ska lägga ner rutten mellan Bergen-Haugesund-Stavanger och North Shields i England. Rutten har genererat omfattande förluster och ett fartygsbyte har inte bidragit till några förändringar på den finansiella sidan. Från den första september 2008 kommer linjen att läggas ner och det nuvarande fartyget på servicen, Queen of Scandinavia, kommer att säljas eller chartras ut till annan operatör. Nedläggningen innebär att 340 jobb på DFDS går förlorade, men samtidigt sparar rederiet DKK 60 miljoner per år. Nedläggningen får också konsekvenser för den landbaserade organisationen och omkring 70 jobb kommer att försvinna på landskontoren och huvudkontoret i Köpenhamn. DFDS ska hjälpa den friställda personalen med nya jobb någon annanstans. DFDS Seaways övertog servicen i september 2006 från Fjord Line A/S, som också gjorde förluster på rutten.