DFDS köp av Norfolk Line utreds av Bryssel

DFDS köp av Norfolk Line är ännu inte godkänt, enligt kommissionen kan affären bryta mot EU:s regler om företagsuppköp och snedvrida konkurrensen. Tredje part har till slutet av veckan på sig att inkomma med yttranden till EU-kommissionen.I december i fjol nådde DFDS en överenskommelse med A P Møller-Mærsk om att förvärva Norfolk Line. Det totala värdet av affären är EUR 346 miljoner, vilket inkluderar att A P Møller-Mærsk Group erhåller 28,8 procent av aktierna i DFDS. I tillägg köper A P Møller-Mærsk aktier i DFDS från JL-Fondet, vilket gör att koncernen nu kontrollerar 31 procent av aktierna i DFDS. Norfolk Line har 2.200 anställda, 18 fartyg och fem hamnterminaler. ”Det har funnits ett behov av konsolidering inom den europeiska färjeindustrin och kombinationen av Norfolk Line och DFDS kommer att skapa Nordeuropas ledande färjeoperatör som sträcker sig från Ryssland till Irland”, skrev A P Møller-Mærsk i ett pressmeddelande efter affären.Affären inkluderar inte två av Norfolk Lines fartyg som ska säljas till en annan köpare. Norfolk Line grundades 1961 i Nederländerna som ett landbaserat logistikkontor men 1969 startade bolaget en roro-service mellan Storbritannien och Danmark.I juni i fjol avbröts en DFDS-affär som involverade DSV, efter att EU:s konkurrensmyndigheter såg risker att köpet skulle skapa en monopolsituation mellan vägtrafik och sjöburen ”vägtrafik”.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.