Niels Smedegaard, vd för DFDS.

Fotograf: DFDS

Kategori: Folk/företag | Container | Ekonomi

DFDS ger anställda 92 miljoner

DFDS 150-årsjubileum firades med aktieutdelning till anställda.

Under fredagens jubileumsfirande, som samordnats på DFDS-koncernens samtliga terminaler, fartyg och kontor i Europa, fick de anställda det glada beskedet: samtliga av de drygt 7.000 medarbetare som var anställda första december 2016 och som arbetar minst 24 timmar i veckan tilldelas 30 aktier till ett värde av cirka 10.000 danska kronor, motsvarande drygt 13.000 svenska kronor. Medarbetare med färre timmars tjänstgöring får ett antal aktier i förhållande till de timmar de jobbar.

Bästa resultatet någonsin

– Väldigt få företag får möjligheten att kunna fira sin 150-årsfödelsedag, och ännu färre kan göra det ett år när företaget kanske är på väg mot det bästa resultatet i verksamhetens historia. Därför vill vi förena vårt jubileumsfirande med ett tack till våra många medarbetare, som tillsammans varit med och skapat suveräna förutsättningar för att också i framtiden kunna bidra med tillväxt för människor och verksamheter, säger Niels Smedegaard, vd för DFDS.

Totalt 92 miljoner kronor

Aktierna är bundna i tre år, varefter de fritt kan inlösas av medarbetarna, som därmed blir aktieägare i bolaget. Det totala värdet av tilldelningen överstiger 70 miljoner danska kronor, vilket i svenska kronor motsvarar drygt 92 miljoner.