Fotograf: Riksdagen

Kategori: Politik | Arbetsmarknad | Ekonomi

”Det börjar ljusna för svensk sjöfart”

De senaste 20 åren har sjöfartens tillväxt varit högre än ökningen av världens bnp. Såväl handeln mellan världens alla hörn ökar som efterfrågan på transporter till land och sjöss. I det perspektivet spelar svensk sjöfart roll ur ett internationellt perspektiv, såväl ekonomiskt som för sysselsättningen.

Med erkänt hög kvalitet kan svensk sjöfart vara en auktoritet för att driva hållbarhetsfrågor som är viktiga för världssjöfarten. Med Europas längsta kuststräcka och goda hamndjup svarar sjöfarten för huvuddelen av flödena i den svenska utrikeshandeln. 

Sveriges beroende av svensk sjöfart är tydlig: 90 procent av de 200 miljoner ton gods som årligen går genom landet fraktas via fartyg. Sjöfarten är därmed avgörande för svensk export.

Strategi hösten 2014

För att svensk sjöfart ska bli internationellt än mer konkurrenskraftig, ser vi äntligen tunnelns ljus nalkas i och med utredningen om hur en tonnageskatt ska införas. Det krävs även ett företagsklimat som gör Sverige attraktivt att långsiktigt etablera sig i för att vända utflaggningstrenden.

Arbetet för att ta fram en maritim strategi för Sverige är i full gång. Strategin kommer att presenteras hösten 2014. I denna inräknas hur Sverige på bästa sätt kan utveckla näringar och nya marknader kopplade till hav och kustområden. Till grund för strategin ligger regeringens handlingsplan för att stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft. För detta behövs en nära dialog med branschens aktörer. 

Med tumregeln att två jobb på sjön genererar fem jobb i land är sjöfarten en arbetsgenerator och därför är det en viktig del av strategin hur förutsättningar för företagande och entreprenörskap ska förbättras med målet att fler jobb skapas.

Tonnageskatt ger förutsättningar

När det gäller godstransporter är Sverige att betrakta som en ö där sjöfarten är basen för transportsystemet med de olika trafikslagen i samverkan. För att göra verklighet av ett trafikslagsövergripande synsätt på alla områden är den maritima strategin, och de satsningar alliansregeringen satt i gång, ett steg i att skapa konkurrensneutralitet mellan trafikslagen.

Regeringen välkomnar mer inlandssjöfart och har harmoniserat reglerna avseende tekniska föreskrifter för fartyg med EU-direktiv samt även öppnat upp för kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur, vilket oppositionen var emot.

Liksom för andra näringar spelar den nyligen sänkta bolagsskatten roll. När också tonnageskatten landar finns de nödvändiga förutsättningarna för att återta rollen som en betydande internationell sjöfartsaktör till gagn för hela landets näringsliv. 

Hans Rothenberg (M), riksdagsledamot från Göteborg, Moderata Sjöfartsgruppen

Patrik Nordin, Moderata Sjöfartsgruppen

Kommentarer

 • Mikael

  Det är synd att det här kommer för sent, många arbetsplatser är redan forlorade.

 • Anonym

  Det har tagit 8 år att komma fram till denna slutsat. Lura inte i någon att det blir mer gjort på dem närmaste 4 åren.

 • Jan Buskas

  Ja det var ju så som Moderaterna skapade jobb som dom lovade innan valet. Men vad blev resultatet, ja dom flesta sjömän blev av med sina jobb. Och likadant blev det på många arbetsplaster iland. Nej nu hoppas jag att dessa politiker får ställa sig i kön på arbetsförmedlingen efter valet i höst. Men dom är väl mer lyckligt lottade än oss sjömän. Vi blir ju inte utsedda till Generaldirektörer när vi blir av våra jobb.

  • Anonym

   Alla politiker är inte arvoderade och sitter inte i Riksdagen. Vissa arbetar med politiken på sin fritid, på kvällar och helger. Helt utan ersättning. Detta gör man istället för att sitta hemma och gnälla. Man blir den del av lösningen och inte problemet.

   • Förnamn och efternamn…

    Ja men det finns en hel del fritidspoliker (Speciellt komunalt) som påverkar beslut som de inte har kunskap i för fem öre, Och vilken lösning hänvisar du till, kan inte se hur ett gäng amatörpoliker kan lösa sjöfartens problem

    • Anonym

     Vem tror du kan lösa problemen då? Du som tar det jobbet som betalar bäst, eller den som promt jobbar svenskt? Den entusiasm som finns bland sjöfolk får säkert alla politiker, arvoderade som fritidspolitiker, att vilja jobba för Er framtid. F-n vad ni kan gnälla! Kom med nåt bättre då! Konkreta förslag! Lagpropositioner! ???

 • Andreas Åsenholm

  Svensk Sjöfartspolitikens främsta kännetecken är dess icke-existens!

 • Anonym

  Vilken fakta har man baserat påståendet med ” De senaste 20 åren har sjöfartens tillväxt varit högre än ökningen av världens bnp ” och vad räknas som svensk sjöfart, spontant får jag inte ihop ekvationen.

 • Anonym

  Enligt IMO samt en artikel i Wikipedia, så har väl världshandelsflottan ökat med 94% senaste 20 åren och lastat gods med 96%. Under samma period har världens BNP ökat med 52%. Med andra ord har tillväxten inom sjöfarten varit högra än ökningen av världens bnp.

  http://goo.gl/PKmoCV
  http://en.wikipedia.org/wiki/Gross_world_product

  Vidare är svensk sjöfart svenska rederier med svenskflaggade fartyg.

 • Anonym

  Enligt IMO så har världshandelsflottans BRT ökat med 94% de senaste 20 åren liksom mängden lastat gods i ton ökat med 96%. Under samma period har världens BNP ökat med 52%.

  Fann denna information enkelt genom att Googla…

  Svensk sjöfart torde vara svenska rederier med svenskflaggade fartyg. Annars är det väl inte svenskt?

  • Anonym

   Svensk sjöfart är väl den sjöfart som bedrivs av svenskar?
   Jag som svensk, medborgare såväl som skattebetalare, sysslar med sjöfart i sverige. Det måste väl vara svensk sjöfart även om fartygen är registrerade i andra länder.

   • Anonym

    Logiskt… men vad är då svensk turism? Svenskar som turistar eller andra som turistar i Sverige?

   • Anonym

    jävla drömmare… skattesmitare… arbetsmarodör!

  • Anonym

   Kan bara hålla med! Svensk sjöfart är Svenska rederier med fartyg flaggade i Sverige och Svensk arbetskraft ombord och inget annat halvdant.
   Allt eller inget!

 • Stolpe

  ”Arbetet för att ta fram en maritim strategi för Sverige är i full gång. Strategin kommer att presenteras hösten 2014”
  Efter valet med andra ord.
  Ni har ju haft 8 år på er utan att lyckas med någonting annat än tomma ord och utredningar som det inte blir något av.

 • Anonym

  Moderaten räknar med att 2 sjömän ger 5 arbeten i land betyder ju att sjöfartshataren
  Anders Borg har gjort 12000-15000 svenskar arbetslösa !

 • Nix pix.

  Öööhh vad gjorde sossarna för sjöfarten då? Bara undrar!
  Moderaterna har trots finanskris ökat antalet i arbete med 200 000 (förvisso inte till sjöss det är jag medveten om).

  • Anonym

   Vartenda rederistöd (och varvsstöden, som på sin tid hjälpte ett antal småredare att bygga moderna fartyg) har införts av sossarna! Det kan inte ens jag som moderatväljare ignorera.

 • Ste

  Svensk sjöfart ? Antalet registrerade fartyg är väl under 175 st ? Finns möjligen en väg att öka antalet och det är ett SIS. En kopia på det Norska NIS. Men i Sverige är det politiskt omöjligt.
  Alla andra lösningar är löjliga och bidrar till absolut ingenting ! Våra duktiga befäl arbetar redan i Norge och får fina löner och avtal. Dessutom bor de flesta i Sverige och spenderar sina pengar här. Detta är således en mycket bra affär att behålla befälsutbildningen i Sverige.
  Många ”Svenska!” rederier har flaggat ut för många år sedan och litar inte en sekund på våra politiker oavsett kulör ! Hur hade IKEA klarat sej om inte Ingvar Kamprad insåg hur Sosse Sverige betedde sej mot Svenska företag under 70 talet ? Precis detta har Svenska redare insett för länge sedan. Att övertyga den om att ha Svensk flagg i aktern med allt vad det innebär är en utopi.

  • Anonym

   Fortsätt i Kamprads stil så får dina barn barn jobba för fillipiner..

  • Stolpe

   Mmmmm… De Svenskar jag känner som jobbar i Norge jobbar under NOR flagg inte NIS. Vill man göra något för svenska befäl. Ta bort kravet på oceanfart för 183 dagarsregeln…. DET skulle ge effekt.

   • BOH

    Jobbar i Norge sedan 9 år i både NIS och NOR, fint med NIS och 183 dagars Oceanreglerna. Funkar bra som svensk, kan inte bli bättre.

 • Henrik

  ”Det börjar ljusna för svensk sjöfart”. Jaså? Inte ens jag som moderat sympatisör är villig att skriva under på detta. När man som säljare kajkar runt mellan rederierna är det INTE detta som hörs, att det är påväg att ljusna. Visst har rater vissa veckor varit bättre i år än t.ex. föregående år, men det är ju definitivt inget som kan tillskrivas politikernas ”insatser”. Det är ett skämt att man efter åtta år vid makten inte lyckats åstadkomma någonting mer än ett halvluddigt löfte om en maritim strategi för Sverige. Under dessa åtta år har den svenskflaggade flottan minskat med 60%. Man måste alltså mer än dubbla den svenskflaggade flottan i antal innan vi kommer upp i samma siffror som 2007. Hur det skall gå till blir oerhört intressant att se…

 • Anonym

  Jag visste inte att det fanns en Moderat Sjöfartsgrupp för hittills har de varit helt osynliga och producerat mycket lite som kommit svensk sjöfart till nytta. CBM

 • Stephan

  Bra att fakta kommer fram om sjöfartens betydelse för Sverige. Många bra inlägg, men det verkar som de som ska ta besluten inte har förstått det. Mycket gnäll men jag kan förstå frustrationen, om man inte är ”worldwide master” så minskar jobben. Själv jobbar jag inom den ”lilla sjöfarten” sen 90-talet. Har haft förmånen att jobba med skeppare/kaptener som seglade på den gamla goda tiden, en av de sa ofta ”det är flaggen i aktern som sätter stajlen”. Hoppas verkligen att ”vi” kan komma tillbaka dit.

 • rolf b bertilson

  Att inte den moderatstyrda regeringen hittills inte infört tonnageskatten för svensk sjöfart är för mig som moderat helt oförståeligt. Det är ett nederlag för den svenska sjöfarten. Allt annat snömos som regeringen håller på med är fullständigt onödigt och bara ett spel för galleriet. Hur regeringen år efter år kan lyssna på företrädare för exempelvis sjöbefälsutbildningen i landet och de svårigheter som finns med att hitta praktikplatser beroende på att vi i nuläget snart inte har ett enda svenskt fartyg värt namnet med svensk flagga i aktern är som sagt helt oförståeligt. Den fd fina Donsöflottans fartyg har idag namn såsom Läsö, Fredrikshavn och Torshavn i aktern. Varför? Därför att denna regering likväl som den förra inte fattar vad det handlar om. Bedrövligt är ordet! Hur en moderat kan stå upp och säga att det ljusnar för svensk sjöfart är obegripligt. Bättre upp om vi skall vinna valet till hösten.

  • Peter Eklund

   Det där med praktikplatser är faktiskt inte ett jätteproblem längre. Det var lite problematiskt runt 2010, innan det var klart hur det skulle fungera med praktik på ickesvenskflaggade båtar, men nu är det inga större problem att göra praktik på ickesvenskflaggade båtar och min erfarenhet är att det finns praktikplatser så att det räcker och blir över. Jag gick själv precis ut sista året, och ingen i min klass har de senaste fyra åren behövt stå utan praktikplats under någon praktikperiod.

   Tyvärr gäller bara det såkallade elevavtalet, som blandannat säger att sjöbefälselever skall erbjudas 20h betalt arbete per vecka (vilket ger en lön på ~8000 SEK i månaden), på svenskflaggade båtar. Vissa rederier, blandannat Viking Supply som tar emot elever på sina DIS-flaggade ankarhanterare, erbjuder ändå elevlön precis som på svenskflaggade båtar, medan vissa andra rederier tecknar egna avtal där man bara har 40 h studietid ombord och inte får betalt.

 • Chiefen

  Hurra för Andreas Åsenholms kommentar. och så till Patrik Nordin och Hans Rothenberg, tror ni själva på vad ni skriver ? Förutom att Sverige är en ö. Vad det gäller inlandssjöfarten så får ni allt läsa på lite grann, mig veterligt så håller Transportstyrelsen sakta men säkert på att ta död på denna. Ingen litar längre på er politiker vad det gäller ert babbel om Svensk sjöfart. Mvh

 • Anders Mattsson

  2014 ?
  Har inte hänt något på 20 år och nu behöver de inte lägga några mer pengar på ytterligare utredningar ! Kust flottan är död och skulle vilja se de svenskar som är intresserade av att satsa på nytillskott i det segmentet !
  Det snackas bara om hur bra allt ska bli osv….
  Vem ska äga dessa svensk flaggade fartyg som ska generera eller säkerställa svenska sjöfolks arbete ?
  Vi är så långt ifrån att det skulle hända att jag inte på något sätt eller vis kan se att vilka beslut som än tas , kommer att förändra något !

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.