Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Passagerarsjöfart | Arbetsmarknad | Ekonomi

”Det är för jäkligt”

Läget är fortsatt låst i skärgårdskonflikten. Från och med idag tisdag utökas strejken till att omfatta även bolaget Strömmas underleverantörer.

Förhandlingarna mellan Sjöbefälsföreningen och arbetsgivarorganisationen Almega har strandat och medlarna har avbrutit medlingen. Natten till tisdagen utlöstes därför det strejkvarsel som Sjöbefälsföreningen tidigare aviserat om, vilket innebär att de underentreprenörer som kört åt Strömma – och som enligt Sjöbefälsföreningen därmed kringgått strejken – nu också tagits ut i strejk.

Sju egenföretagare

Enligt Mats Jäderland, vd för Sjöbefälsföreningen, rör det sig om sju egenföretagare med varsitt fartyg som kör utflyktsbåtar åt bolaget Strömma.

– Vi vet ju förstås inte om de kommer att respektera vårt beslut, säger Mats Jäderland, som inte skräder orden när han får frågan om vad han anser att Strömma kört utflyktsbåtar med oorganiserade befäl i Göteborg.

– Jag tycker det är för jäkligt. De säger att de respekterar konflikten men genom att köra med eget tonnage på det här sättet så visar man ju att man struntar i det.

”Ansvarslöst”

Motparten Almega är av motsatt åsikt både när det gäller utvidgningen av konflikten och avtalsförhandlingarna i sig:

– Jag tycker att detta är extremt tråkigt och ansvarslöst av motparten. Vi har suttit ihop med medlarna vid tre tillfällen och fått tre bud, där vi från vår sida har tackat ja till samtliga tre bud medan Sjöbefälsföreningen varje gång sagt nej. De står kvar vid sitt ultimatum om tarifflöner och ett gemensamt branschavtal, och det är därför positionerna nu är så låsta, säger Patrik Eidfelt, förhandlingschef vid Almega Tjänsteföretagen, till Sjöfartstidningen.

Två tvistefrågor

De stora tvistefrågorna i konflikten handlar alltså dels om att facket vill ha en fullständig återgång till tarifflöner, vilket Almega motsätter sig, och att parterna försökt enas kring ett gemensamt branschavtal utifrån de tre tidigare avtalen – närmare bestämt Strömma-avtalet och Waxholmsbolags-avtalet i Stockholm och Styrsö-avtalet i Göteborg – vilket man inte lyckats med. Medan Sjöbefälsföreningen menar att de själva räknat fram ett avtal som utgör ett genomsnitt av de tre avtalen anser Almega att Sjöbefälsföreningen använt en modell där man plockat de dyraste delarna från respektive avtal.

– Deras förslag skulle få stora konsekvenser och innebära en kostnadsökning för många av våra medlemsföretag på upp till 10 procent, vilket inte är acceptabelt. Istället erbjuder vi 2,2 procents löneökning till samtliga sjöbefäl plus att vi vill ha kvar den kombination av individuell lönesättning och tarifflöner som finns idag, säger Almega Tjänsteföretagens Patrik Eidfelt.

”Risk för lönedumpning” 

Sjöbefälsföreningen anser å sin sida att Almega snarare vill utgå från det lägsta avtalet på området, men har samtidigt gått med på budet om 2,2 procents löneökning.

– Absolut, det har vi accepterat. Men kärnfrågan för oss är nu snarare att det blir centrala tariffer istället för lokala tarifflöner och individuell lönesättning, plus att ingångslönerna från 2014 räknas upp. Förslaget till ingångslöner vi nu har fått innebär en risk för lönedumpning, säger Mats Jäderland, vd för Sjöbefälsföreningen.

Hoppet ute

Patrik Eidfelt, förhandlingschef vid Almega Tjänsteföretagen, håller inte med:

– Enligt 2014 års avtal räknas inte tariffen upp när det gäller ingångslönen, eftersom vi enligt 2014 års avtal faktiskt har rätt till individuell lönesättning, vilket för övrigt 98 procent av alla liknande yrkeskategorier i Sverige har. Dessutom ligger tarifflönerna kvar som ett väldigt högt lönegolv från 2014 års avtal, där lönerna börjar på 32.000 kronor och stiger uppåt till 40.000 beroende på yrkeserfarenheten.

Inga av parterna tycks tro att det nu går att förhandla fram ett gemensamt branschavtal till årets avtalsrörelse, och ställer nu sitt hopp till att medlarna tillsätter en oberoende arbetsgrupp som kan ta fram ett nytt branschavtal till nästa års avtalsrörelse.

Låsta positioner

När det gäller frågan om tarifflöner kontra individuella löner tycks dock positionerna vara låsta.

– Vi tycker att det är upp till Sjöbefälsföreningen att föreslå hur vi ska nå en överenskommelse. Annars befarar vi att konflikten blir långvarig, säger Almega Tjänsteföretagens förhandlingschef Patrik Eidfelt och får mothugg från Sjöbefälsföreningens vd Mats Jäderland:

– Vi håller ut tills Almega viker sig. Vi känner att vi har bra stöd från allmänheten. De som reser med oss i skärgården ser att våra medlemmar inte är några överbetalada lyxlirare. Och vi har ett starkt tryck från våra medlemmar om att de vill ha tarifflöner eftersom det fungerar bäst för en sådan här yrkeskår som i princip aldrig träffar sina lönesättande personalchefer.

Den pågående strejken berör totalt cirka 300 av Sjöbefälsföreningens medlemmar. För Stockholms del berörs flera av rederierna som kör passagerartrafik i skärgården samt Djurgårdsfärjorna. För Göteborgs del berörs linjerna i södra skärgården och trafiken över Göta älv. Generellt gäller att trafiken kör med färre avgångar och ändrade avgångstider.