Delseger för Stena Line

Den irländska konkurrensmyndigheten ger nu klartecken för storaffären mellan Stena Line och DFDS Seaways i Irländska sjön. ”Efter en omfattande undersökning, inkluderat kontakter med parterna och åsikter från konkurrenter och kunder, har myndigheten kommit fram till att affären inte väsentligen försvagar konkurrensen på någon marknad för gods och passagerare (på Irländska Sjön, reds anm.)”, skriver konkurrensmyndigheten i ett pressmeddelande. En utförligare version av beslutet presenteras den 6 maj.I december förvärvade Stena Line två DFDS Seaways-linjer på Irländska sjön, samtidigt lade man ned en linje. Utan att först få godkännande från konkurrensmyndigheterna. Konkurrensmyndigheten på Irland förklarade affären som ogiltig.– Det är inte acceptabelt att genomföra en sådan här affär innan man fått godkännande från konkurrensmyndigheterna. Alla uppgörelser av den här typen är därför ogiltiga, sa Stanley Wong, ansvarig chef för uppköp och sammanslagningar vid konkurrensmyndigheten på Irland.Brittiska konkurrensmyndigheten å sin sida menade att affären kan innebära att konkurrensen på fraktsidan mellan nordvästra England och Nordirland har försämras avsevärt.– Färjelinjerna mellan Storbritannien och Nordirland är viktiga för fraktkunder på båda sidor av Irländska sjön. I det här fallet var det inte möjligt för oss att vara fullt övertygade om att nedläggningen av linjen Fleetwood–Larne kunde ses som isolerad från uppköpet, i en marknad som redan idag är väldigt koncentrerad. Före nedläggningen konkurrerade Fleetwood–Larnerutten direkt med de linjer som Stena nu har köpt upp, sa Amelia Fletcher, chef vid konkurrensmyndigheten.Man bad då kommissionen som ser över affären att göra en mer detaljerad granskning för att utreda om uppköpet påverkar konkurrensen och i vilken utsträckning. Kommissionen kommer med sin slutrapport i slutet av juli 2011. Stena Line väntar således fortfarande på ett svar från den brittiska konkurrensmyndigheten.I uppköpet om EUR 47,5 miljoner ingår två DFDS Seaways-linjer på Irländska sjön, fyra fartyg och 170 anställda.De aktuella linjerna är Belfast–Heysham och Belfast–Birkenhead. I köpet ingår två roro-fartyg med vardera 1.700 filmeter. Holländsk-flaggade Hibernia Seaways, byggd 1996 på japanska Miho Zosensho och på 5.700 ton dödvikt, samt holländsk-flaggade Scotia Seaways, byggd 1996 på samma varv och på 5.928 ton dödvikt. Stena Line tar också över charterkontrakten på två betydligt större roro-fartyg – Lagan Seaways och Mersey Seaways. Fartygen är byggda på italienska Cantiere Navale Visentini Srl 2005 och har kapacitet för 780 passagerare och 2.250 filmeter. Charterkontrakten sträcker sig fram till 2015.Linjen Larne–Fleetwood lades ned vid årsskiftet på grund av dålig lönsamhet. Framtiden för de tre fartygen som opererade på linjen – Stena Leader, Stena Pioneer och Stena Seafarer – är osäker. De är kraftigt ålderstigna och kan därför komma att säljas.