Avatar Logistics och Jehander har tecknat en gemensam avsiktsförklaring om att bygga ett nytt eldrivet pråmfartyg.

Fotograf: Shipyard Ferus Smit B.V

Kategori: Inlandssjöfart | Specialfartyg

De bygger nytt pråmfartyg för trafik i Stockholm

Avatar Logistics och Sand & Grus AB Jehander planerar för ett nytt eldrivet pråmfartyg för transporter av sand och grus i Stockholmsregionen.  Det nya pråmfartyget beräknas kunna levereras i mitten av 2024.

De båda bolagen Avatar Logistics och Sand & Grus AB Jehander har ett samarbete kring sjötransporter där Avatars befintliga fartyg Jehander 1 transporterar ballastmaterial, såsom makadam, grus och sand, till betongfabrikerna inne i Stockholm. Fartyget byggdes 1970 som bulkfartyg på varvet F.W. Hollming Oy i Raumo i Finland och är således över 50 år och ska därmed ersättas av ett nybygge år 2024.

Får dubbel lastkapacitet

– Det är glädjande att vi undertecknat en gemensam avsiktsförklaring kring bygget av ett nytt, miljöeffektivt pråmfartyg anpassat för bulktransporter inom Stockholmsområdet. Det eldrivna pråmfartyget blir mer tekniskt avancerat och får dubbel lastkapacitet. Det innebär att pråmfartyget för varje last kan ersätta 100 lastbilar på landvägen. Med den planerade eldriften kommer pråmfartyget också att minska Jehanders CO2-påverkan med upp till 95 procent jämfört med motsvarande lastbilsalternativ. Det kommer starkt att bidra till en renare miljö i Stockholms innerstad, säger Johan Lantz, vd för Avatar Logistics AB, i ett pressmeddelande.

Det nya pråmfartyget kommer byggas enligt EU:s regelverk för pråmtrafik (Inland waterway transport/Inland navigation). En första design har redan tagits fram av Shipyard Ferus Smit B.V. i Nederländerna. Enligt pressmeddelandet kommer Avatar Logistics som nästa steg att söka grön medfinansiering.

”Ett naturligt steg”

Dagens fartyg Jehander 1 transporterar årligen 300.000 ton ballast från Jehanders grustäkter i Mälaren in till betongfabrikerna i centrala Stockholm. Fartyget har en längd av 75 meter och en bredd av 8,5 meter och kan lasta 1.420 ton i sex lastrum.

– Vi vill fortsätta att utnyttja sjöfarten och också öka våra sjötransporter inom hela Mälaren. Fartygstransporterna ökar hållbarheten och effektiviteten för både oss och samhället i stort. Ett nytt eldrivet pråmfartyg är ett naturligt steg i vår miljöstrategi, säger Mats Björkryd, vd Jehander.

Avatar Logistics AB är ett dotterbolag till Erik Thun AB och Sand & Grus AB Jehander är ett bolag inom Heidelberg Cement-koncernen.