Dannemora skriver avtal med tysk koncern

Dannemora Mineral har skrivit ett femårigt avtal med tyska koncernen Salzgitter Flachstahl om årliga leveranser av upp till 300.000 ton järnmalm. Leveranserna planeras starta under andra kvartalet 2012. Salzgitter Flachstahl har flera stålverk i norra Tyskland.I fjol skrev Dannemora ett avtal med Oy Finnshipping Ltd som innebär att Finnshipping ska hantera Dannemoras samlade skeppningsaktiviteter med syfte att optimera de sjöburna leveranserna av Dannemoras produkter. Finnshipping är ett skeppsmäklarfötetag baserat i Helsingfors med torrlaster som huvudsyssla.I slutet av 2009 återupptogs exporten av järnmalm från Dannemora gruvor där man brutit järnmalm i mer än 500 år. 1992 lades brytningen ned på grund av bristande lönsamhet, men en ökande efterfrågan och ett ökat pris på metaller har nu öppnat gruvan igen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.