Fotograf: Per Palmkvist Knudsen

Kategori: Ekonomi | Politik | Regelverk

Danmark fyra i världen

Danmark befäster sin topposition bland världens ledande sjöfartsnationer visar ny statistik från Danmarks Rederiforening. Samtidigt toppar landets största rederi också listan över världens största rederier.

Sedan 2008 har den danska handelsflottan vuxit med 78 fartyg med ett brutto om totalt 1,4 miljoner. Som jämförelse är det något fler än det totala antalet lastfartyg i den svenskflaggade handelsflottan idag.

18:e bruttot

Den danskflaggade handelsflottan har nu ett brutto om totalt 11 miljoner vilket ger en 18:e plats i statistiken. Danska rederier äger också en hel del tonnage under andra flaggor. Totalt kommer man upp till 30 miljoner brutto och en nionde plats på den listan, och över sig har man då bara de största industriländerna samt Grekland.

Räknar man också in inchartrat tonnage och annat opererat tonnage växer flottan till 62 miljoner brutto. I en internationell jämförelse finns det bara tre sjöfartsnationer som är större: Japan, Grekland samt Kina.

195 intjänade miljarder

Danska rederier har per 1 maj 92 fartyg på 5,9 miljoner ton dödvikt i beställning. Förra året seglade de danska rederierna in DKK 195 miljarder brutto i valutaintjäning till Danmark.

Räknat på eget ägt tonnage är A.P Møller-Mærsk världens fjärde största rederikoncern med 367 fartyg på 25,8 miljoner ton dödvikt, endast slaget av japanska NYK och Mitsui OSK samt kinesiska Cosco. Räknar man på opererat tonnage tar danskarna täten med 764 fartyg om 37,2 miljoner ton dödvikt.

Kommentarer

 • Anonymous

  Det finns en del att lära av danskarna, nog kan de driva shipping alltid. Ett enda danskt företag har fler fartyg registrerade än hela svenska handelsflottan med bred marginal.

 • Johan

  Har man världens i särsklass största containerrederi inom landet är det inget konstigt att man satsar på branschen därefter.
  Sverige har inget att lära av Danskarna då Sverige inte har något att vinna på sjöfarten. Sverige är en puttinutt-nation i jämförelse och kommer aldrig någonsin att komma i närheten.
  Man kan inte subventionera marknader och arbetsområden med anledningen av att somliga tycker det hade varit trevligt.
  Man ska hålla sig till det man är bra på. Danskarna är bra på sjöfart. Det var längesen Sverige lämnade sjöfarten. Tråkigt? Jo visst. Men verkligheten.

 • Rolf B Bertilson

  Signaturen Johan är ute på femton famnar. Sverige har under många varit en lednade sjöfartsnation, med all ära. Sverige kan bli och bör återigen bli en stor sjöfartsnation. Det enda hindret för att det skall bli så är att vår finansminister inte ger sig när det gäller införandet av det sätt som våra komkurrenadeländer beskattar sina fartyg på, nämnllgen en tonnageskatt. Så snart det kan ske hos oss återställs konkurrensförmågan hos svenska redare och hemflaggning av många svenskägda fartyg kan ske. Exempelvis kan ön Donsö i Göteborgs skärgård igen bli den mest fartygstäta ön i världen. Vi är många som väntar på detta. Inte minst utbildningen av sjöbefäl i vårt land som idag saknar en egen grund för praktisk undervisning. Sjöfartsklustret håller fn på att minimeras it akt med utflaggning av våra fartyg. Det får inte gå för långt då annars mycket kunskap förvinner ur landet.

 • Erik

  Danmarks flotta drar in hundratals miljoner dollar till den danska statskassan varje år. Påstår signaturen Johan att ett inflöde av kapital inte skulle gagna Sverige? Sverige skall givetvis sikta på att åter bli en stor sjöfartsnation värd namnet, för rederiernas, sjömännens och de svenska maritima företagens skull!

 • Johan

  Jag är väl insatt i ämnet och skulle mycket gärna läsa den forskning och utredning kring det att det skulle flöda in hundratals miljoner dollar om man införde exempelvis tonnageskatt i Sverige.
  Idag besitter sjöfarten i Sverige redan otaligt med stöd från regeringen. Det är skattelättnader hit, och stöd dit. Vilka andra inom transportnäringen besitter dessa stöd idag?
  Jag är i övrigt väldigt övertygad om att Sverige aldrig kommer att bli den sjöfartsnation somliga verkar tro är möjligt. Sverige kommer aldrig någonsin att kunna konkurrera med länder som enbart har inkomster från sjöfarten, såsom tredjestatsländer, ex färöarna.
  Att Danmark här sticker ut en anining har inget som helst med det här att göra och att vi har något att lära ifrån dem. Danmark har världens i särklass största containerrederi inom landets gränser. Sverige är ljusår därifrån. Donsö? Att jämföra AP Möller Group med några Donsö-rederier känns lite tafatt och inte särskilt verklighetsförankrat. Det kommer aldrig att flöda in några hundratals miljoner dollar från Svensk sjöfart. Den som tror det är dum.

  Ni måste förstå att Sverige aldrig kommer att bli konkurrenskraftigt inom sjöfarten. Vi är för långt bort. Om Sverige inför tonnageskatt kommer tredjestatsländer snabbt att införa andra stöd och åtgärder, och ”Svenska” redare kommer att hitta andra ursäkter till att inte flagga Svenskt.

 • Kenny Reinhold

  Rolf har bra artiklar och många gånger kloka ledare. Att i denna tråd börja jämföra Sverige och Danmark, det är inte relevant… och inte med något annat land heller, skall vi jämföras med ett land med liknande förutsättningar, så är det Finland…
  Sen är frågan, skall vi spekulera i hur stora eller små vi skall/kan bli, eller skall man fråga de som faktiskt sitter med frågan i knät? jag tycker man borde fråga alla de företag som idag befinner utanför den svenska verkliga kontrollen om varför det blivit så och vad som behövs för att komma tillbaka…?? inte ens säkert att någon kommer tillbaka, absolut inte enbart för en ev inrättad tonnagebeskattning, utan det måste nog till mer än så för att komma ”hem” igen, det måste nog ske något som är bättre, mycket bättre, för att det skall ske några förändringar…

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.