Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Folk/företag | Miljö | Regelverk

Dagsaktuella frågor på mäklarmöte

Containervägning, utvecklingen på roromarknaden och containerhamnarnas kamp var några av ämnena på årets höstmöte för skeppsmäklarna.   

– Ni kommer från Karlshamn, Varberg, Landskrona, Oxelösund, Karlskrona, Västerås, Brofjorden, Piteå och en mängd andra platser. Och så har vi alla ni som tagit spårvagnen hit, förstås. Ni är lika välkomna allihop, inledde Berit Blomqvist, vd för Sveriges Skeppsmäklareförening, skeppsmäklarnas höstmöte som arrangerades i Göteborg på torsdagen, innan hon övergick till att redogöra för de cirka 120 åhörarna om senaste nytt i skeppsmäklarnas bransch, bland annat när det gäller svavelkontrollerna. 

Dyrare svavelkontroller

– Fram tills nu har de kostat 2.500 kronor, vilket vi klagat på. Men efter årsskiftet kommer varje kontroll att kosta 3.500 kronor. Vad vi har hört har 403 kontroller genomförts, och alla utom 14 har skött sig, där flera av dessa 14 legat inom felmarginalen. Vilket måste vara fantastiskt, sade Berit Blomqvist, som även kunde berätta att det inte blir någon höjning av farledsavgifterna nästa år, däremot för lotsavgifterna. 

Allt bättre ekonomi

Ari Marjamaa, Head of Global Market Intelligence vid Wallenius Wilhelmsen Logistics, övergick sedan med att redogöra för den breda omvärldsbilden för sjöfarten, med särskilt fokus på det rullande godset. 

– Den globala ekonomin fortsätter att förbättra sig, och vi ser en positiv trend i bland annat utvecklingsländerna, vilket kanske är det viktigaste av allt. Så den globala tillväxten blir allt ljusare, särskilt när det gäller USA, som kommer att växa under 2016. 

Ingen gammal gubbe

Enligt Ari Marjamaa går även Europa bättre än vad många tror.

– Europa har setts som en gammal sjuk gubbe, men det stämmer inte. Vi ser många positiva indikatorer för Europa, sade Ari Marjamaa som också förklarade att komplexiteten i den globala handeln ökar, vilket är något man måste ta med i beräkningen som operatör.

– Bilden är mycket mer komplex idag än för några år sedan, vilket gör det mycket mer vanskligt att exempelvis vara roro-operatör. 

Oklart om svenska containerföreskrifter

Peter Andersson från MariTerm redogjorde därefter för turerna kring föreskrifterna för containervägning, vilka börjar gälla den 1 juli nästa år men där Transportstyrelsen ännu inte skrivit några nationella föreskrifter. 

– Tyvärr blir det inte samma regler i alla länder, utan det kommer att se olika ut i olika länder. Vilket innebär att ni här inne bör ta höjd för hur det blir i andra länder. 

Enligt Peter Andersson är det även oklart vem som kommer att sköta tillsynen av containervägningen, och huruvida det blir några eventuella påföljder. 

– Det troliga är väl att det blir Transportstyrelsen som kommer att sköta tillsynen, och att det sannolikt inte blir några påföljder i Sverige. I Sverige kommer nog containervägningen heller inte att bli några större problem, det blir nog mer ett problem i vissa andra länder. 

Färre hamnar?

Henrik Kristensen, vd för APM Terminals i Göteborg, Niels Vallø, vd för Helsingborgs Hamn och Chris Halligan, program manager för Yilport som driver containerhamnarna i Oslo och Gävle, fick sedan redogöra för sina respektive hamnar och hur de ser på hamnutvecklingen i Sverige, bland annat när det gäller frågan om hur många svenska hamnar det egentligen behövs.

– Vi borde på sikt komma ner från dagens 52 svenska hamnar till 8-10 hamnar, sade först Henrik Kristensen till en smått chockad skara åhörare, och fortsatte sedan: 

”Inte hållbart”

– Man kan inte spekulera alltför mycket med skattebetalarnas pengar när det gäller hur hamnarna ska användas. Det krävs stora pengar till att investera i hamnarna, vilket i sin tur kräver avkasting. Därför måste vi utveckla oss så att vi får färre men större hamnar. Jag tror helt enkelt inte vi kan ha 52 hamnar i Sverige med samma tillväxtstrategi, sade han och fick visst medhåll från Chris Halligan:  

– Jag tror inte heller det är hållbart att så många kommuner ska ha en egen hamn och hamnmyndighet. Det är helt enkelt ineffektivt.

Kommentarer

 • Göran Andersson

  Vi kanske inte har för många hamnar, kajer och farleder utan vi har för många hamnorganisationer. En sammanslagning av några hamnorganisationer till en skulle kunna göra att administrationen minskar och lasten handhas där det är effektivast utifrån land och sjösida. Kan i all enkelhet tänka mig att Norrköpings, Oxelösunds och Oskarshamns hamnar skulle kunna klaras med en gemensam adm. operatör och marknadsföring.

 • Ingvar Bergman

  Håller med Göran Andersson vad gäller antalet hamnorganisationer, vilka troligen kan slås ihop att administrera flera närliggande hamnar. Att stänga vissa hamnar ökar miltalet transporter av gods på land och det går stick i stäv mot ambitionen att överföra mer gods från lastbil till båt, så behåll de 52 hamnarna och minska på administrationen.

 • Göran Andersson

  För AMP i Göteborg så är det klart en fördel om mer gods går på land till Göteborg , så han talar i egen sak.

  • Ingvar Bergman

   A P Möller Maersk feedrar en stor del av Sverige-godset och det senaste är en utvidgning till Norrköping, APM och Maersk är ’samma sak’ och om intäkterna hamnar i vänster eller höger ficka, kan ju kvitta. Intressant är var man skall sätta in ett antal feeders på runt 3000teu som nyligen kontrakterats. De flesta hamnar nog i Inter-Asia trafik, men någon gissar jag kommer att trafikera Baltic-ports inkl. St Petersburg.för import-och exportgods till oceanfartygen på kontinenten. Gods som idag går med ’främmande’ feeders.

 • Kontiki

  Jag stämmer in I kören av kommentarer. Sveriges långa kust och farbara sjöar är en tillgång som rätt utnyttjat ger en konkurrens fördel.
  Att satsa på systemet med ett fåtal centrala hamnar och långa landsvägstransporter är att missa en möjlighet. Jag ser mälarhamnar som en förebild. Ett gemensamt bolag ägt av västerås stad och köping kommun för att driva kommunernas hamnar. Mer sådana sammarbeten.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.