Fotograf: Helsingborgs Hamn

Kategori: Hamn/Logistik | Container

Containervolymen ökar i Helsingborg

Under årets första sex månader ökade containervolymen i Helsingborgs Hamn med 22 procent. 

Enligt Helsingborgs Hamn beror ökningen dels på en ökad efterfrågan, dels på en rad nyinvesteringar. Till exempel öppnades den nya containerkajen 903 i december förra året. Dessutom har ytor optimerats, elförsörjningen har uppgraderats och en ny mobilkran har köpts in

”Ökad kundtillströmning”

– Vi har under flera år rustat hamnen för att kunna växa effektivt i takt med kundernas framgång och behov. Timingen har varit god och i dag levererar vi en helhetslösning för den globala transportmarknaden med allt från stuffing och stripping, lossning, lastning och lagring. Våra nya investeringar och kommersiella aktiviteter ger resultat som syns. Detta sammantaget har givit Helsingborg en ökad kundtillströmning, säger Nicklas Romell, försäljningschef på Helsingborgs Hamn i ett pressmeddelande. 

Färre passagare

Under det första halvåret 2017 hanterades 92.000 enheter, att jämföra med det första halvåret förra året då 75.000 containerenheter hanterades. Järnvägsenheterna i kombiterminalen ökade från förra årets 11.000 till 15.000 stycken. Färjetrafiken på HH-leden ökade i antal lastfordon med tre procent, men minskade i antal passagerare med två procent.