Den färdigbyggda containerkajen i Stockholm Norvik Hamn.

Fotograf: Stockholm Norvik Hamn.

Kategori: Hamn/Logistik

Containerkajen i nya Norvikhamnen klar

Nu är Stockholm Norvik Hamns 450 meter långa containerkaj färdigbyggd. Kajen är ett avgörande steg i bygget av den nya containerhamnen.

Ute på kajen råder nu full aktivitet för att få kranspåren på plats samtidigt som pollare, avkörningsskydd, stegar och fendrar monteras.

Järnvägsspår läggs också från hamnen till stambanan och vägar för lastbilstransporterna byggs, liksom nödvändiga dagvattenanläggningar.

Försenad väg

Den för vägtransporterna viktiga Tvärförbindelse Södertörn kommer dock inte att vara klar förrän om tio år. I regeringens senaste infrastrukturplan fanns inte pengar avsatta för det vägbygget. Enligt Trafikverket planerar man ändå att vägen kan börja byggas 2021/2022.

För sjöfarten är dock den färdigbyggda containerkajen, som har ett naturligt djup på 16,5 meter och kan ta emot de största fartygen som trafikerar Östersjön, den verkliga milstolpen i hamnbygget.

Besök gärna bygget

Enligt projektchefen Magnus Sjöberg går nu arbetet otroligt fort.

– Vill man se det här unika bygget innan det är klart får man vara snabb, säger han.

I ett pressmeddelande uppmanar hamnen intresserade rederier, speditörer och varuägare att ta kontakt för att få en guidad tur genom hamnen och diskutera hållbara transporter till och från Stockholm.

Hamnen öppnas för fartyg, tåg och lastbilar i maj 2020.