Container- och rorovolymerna ökar över Helsingborg

Under 2010 ökade de hanterade container- och roro-volymerna markant i Helsingborgs Hamn – upp 32,9 respektive 55,9 procent.– Utvecklingen har överträffat både marknadens utsikter och våra egna prognoser. Vår bedömning är att den positiva utvecklingen håller i sig även under 2011, även om procenttalen kanske inte blir riktigt lika höga, säger Jo Kristian Okstad, vd för Helsingborgs Hamn.Förklaringen till den kraftiga uppgången är förbättrad konjunktur och ett antal nya kunder. Bland de nya etableringarna finns en daglig roro-linje till och från Travemünde samt samarbetet med två nya feederoperatörer.