Fotograf: Concordia Maritime

Kategori: Fartygsaffärer | Tank

Concordia tecknar tidsbefraktningsavtal

Concordia Maritime har tecknat avtal om utbefraktning av P-MAX-fartyget Stena Paris.

Avtalet är på ett år, med option om att förlänga ytterligare ett år och gäller från juli 2017 till juli 2018. Kontraktspartner är ett av världens största olje- och gasföretag.

P-MAX-fartyget Stena Paris, 65.125 DWT, har ansvänts av samma kund sedan 2013 för konsekutiva frakter av raffinerade petroleumprodukter i främst Asia Pacific-området.

– Det är mycket glädjande att ha fått förnyat förtroende. Genom upplägget skapar vi fördelar för båda parter. Vår kund har ett specifikt transportbehov där den stora lastkapaciteten i P-MAX-konceptet kommer väl till pass. För vår del innebär kontraktet att vi säkrar sysselsättningen för fartyget ytterligare ett år framåt med fast hyra. Det är helt i linje med vår strävan att styra sysselsättningen mot nischtrader där P-MAX-fartygens unika egenskaper kommer till sin rätt. Och givet de utmanande marknadsförhållandena just nu är vi nöjda med nivån på kontraktet, säger Kim Ullman, vd på Concordia Maritime, i ett pressmeddelande.