Stena Image.

Fotograf: Tommy Chia

Kategori: Fartygsaffärer | Tank

Concordia säljer två

Concordia Maritime säljer två IMOIIMax-fartyg och gör en förtjänst på 45 miljoner kronor på affären.

Concordia Maritime, som har likviditetsproblem på grund av den svaga tankmarknaden, säljer IMOIIMax-fartygen Stena Image och Stena Important. Köpare är ett kinesiskt leasingföretag och nettolikviditetsöverskottet från transaktionerna uppgår till cirka 45 miljoner kronor, meddelar rederiet.

– Försäljningen av fartygen ligger i linje med den fortsatta ambitionen att stärka bolagets finansiella ställning och likviditet, säger Kim Ullman, vd för Concordia Maritime, i ett pressmeddelande.

Tio P-Maxar kvar i flottan

Leverans av fartygen till köparen ska ske under september 2021. Efter försäljningen består Concordia Maritimes flotta av tio helägda P-Max-fartyg, en långtidsinkontrakterad suezmaxtanker samt andelar i ytterligare tre inkontrakterade suezmaxfartyg.

Produkttankfartygen Stena Image och Stena Important byggdes 2015, är på 50.000 dwt och seglar under Bermudaflagg.