Kategori: Fartygsaffärer

Concordia Maritime säljer Stena Supreme

Stenakontrollerade börsrederiet  Concordia Maritime säljer suezmaxtankern Stena Supreme.

Concordia Maritime har ingått avtal avseende försäljning av suezmaxtankern Stena Supreme, uppger bolaget i ett pressmeddelande. Tankern är på 158.000 dwt och byggd 2012. Leverans till de nya ägarna beräknas ske i juni 2022.

Varit inhyrd

Stena Supreme har sedan 2016 varit inhyrd av Concordia Maritime via ett s.k. sale and lease backupplägg från ett av Japans största rederier. I avtalet ingår årliga köpoptioner, som nu Concordia Maritime alltså väljer att nyttja.  

Försäljningen innebär enligt bolaget en positiv likviditetseffekt på ca MUSD 4, totalt. Fartyget har sysselsatts på spotmarknaden inom ramen för Stena Sonangol Suezmax-pool.  

”Timingen helt rätt”

– Försäljningen är ett led i arbetet med att stärka bolagets finansiella ställning – men timingen är också helt rätt. Priserna på tonnage har under det första kvartalet 2022 ökat, vilket tydligt återspeglas i priset. Därutöver bidrar även den rekordsvaga yen-kursen till att skapa ytterligare hävstång, säger Erik Lewenhaupt, vd för Concordia Maritime i pressmeddelandet, och fortsätter:

– Sammantaget är vi nöjda med transaktionen och ersättningen. Vi är försiktigt optimistiska i vår marknadssyn framöver, fortsatt gäller dock att ytterligare åtgärder inte kan uteslutas om vi inte ser en mer bestående återhämtning på marknaden för tanktransporter”.