Fotograf: Tommy Chia

Kategori: Fartygsaffärer | Tank

Concordia säljer och hyr tillbaka

Concordia Maritime ingår ”sale and leaseback”-avtal för IMOIIMAX-tankfartyget Stena Image.

En stor japansk finansinstitution köper tankfartyget Stena Image från Concordia Maritime. Affären är en så kallad ”sale and lease back”, där IMOIIMAX-tankern chartras tillbaka av Concordia Maritime på bareboatbasis under åtta år med årliga köpoptioner från det fjärde året och framåt.

Fartygets säljs för 37,5 miljoner US dollar och levereras till köparen i mitten av oktober.

”Dämpad marknadssituation”

– Genom transaktionen skapar vi värden av såväl strategisk som finansiell art. Den är också ett sätt förbereda oss inför en dämpad marknadssituation och de möjligheter till goda affärer som där kan uppstå. Vi är mycket nöjda med IMOIIMAX-konceptet och uppgörelsen nu gör det möjligt för oss att fortsätta sysselsätta fartyget i den framgångsrika Stena Weco poolen många år framöver, säger Kim Ullman, vd för Concordia Maritime, i ett pressmeddelande.

”Konkurrenskraftiga villkor”

– Villkoren för transaktionen är klart konkurrenskraftiga och medför en betydande positiv kassaeffekt för oss. Köp och försäljning av fartyg är en viktig del i vår affärsmodell och genom uppgörelsen tar vi nu ett första steg in på den japanska finansieringsmarknaden. Vi ser för närvarande över möjligheten till liknande upplägg för ytterligare något eller några av fartygen i flottan, säger Ola Helgesson, CFO på Concordia Maritime.