Fotograf: Lars Ardarve/Concordia Maritime

Kategori: Regelverk | Ekonomi

Concordia Maritime väljer dansk tonnageskatt

Concordia Maritime flyttar sin verksamhet till Danmark för att ingå i det danska tonnageskattesystemet.

Genom att samla sina resurser i Danmark och använda den verksamhet som Stena Bulk har där, säger Concordia Maritimes vd Kim Ullman att de uppfyller kraven för att vara en del av dansk tonnageskatt.

I Sverige blir endast Kim Ullman kvar medan rederiets CFO Ola Helgesson och övriga på ekonomiavdelningen nu lämnar Göteborg för det nya Köpenhamnskontoret.

Concordia Maritimes fartygsägande bolag i Bermuda kommer dock i ett första läge att vara kvar i där.

Känns bra

Omstruktureringen av verksamheten är inget Concordia Maritime basunerat ut men den som noga läste delårsrapporten för Q3 som kom i november hittade uppgiften på sidan 6. 

Kim Ullman säger till Sjöfartstidningen det känns bra att ingå i en europeiskt tonnageskatt.

– Det här är något vi velat göra i ett par års tid.

Bermudaflagg

Eftersom det fartygsägande bolaget stannar i Bermuda behålls Bermudaflaggen.

Varför flaggar ni inte danskt nu när ni går in i det tonnageskattesystemet?

– Det innebär en hel del onödigt administrativt arbete och eftersom det danska systemet tillåter annan flagg, så väljer vi att behålla den flagg vi har.

Och varför valde ni inte svensk tonnageskatt?

– Därför att det danska systemet är ett snäpp bättre. Det är enklare och fördelaktigt eftersom vi inte behövde byta flagg. Det svenska systemet kräver europeisk flagg. Nu kunde vi bara segla vidare med den flagg vi har.

Han tillägger att svensk tonnageskatt också innebär stämpelskatt och registreringskostnaderna, något det danska systemet helt saknar.

Och svensk flagg?

– Svensk flagg innebär ökade löpande kostnader genom att vi då måste ha viss andel svensk bemanning. Facket har dock gjort ett fantastiskt jobb för att tillmötesgå alla parter i den här frågan, så ingen skugga över dem.

Kim Ullman nämner också att den som går in i det svenska tonnageskattesystemet blir låst i tio år, vilket inte gäller för det danska. Samtidigt vill han inte stänga några dörrar och är öppen för att flytta till Sverige om villkoren förändras.

– Som det ser ut i dag är vi mycket mer flexibla i det danska systemet, men visst kan vi flytta igen även om vi inte kan byta struktur varje år.

Vill till Oslobörsen

Han tycker egentligen det är mer intressant att Concordia Maritime nu utreder förutsättningarna för att eventuellt lämna Stockholm Nasdaq och flytta över till Oslobörsen. Något han anser att de borde ha gjort för länge sedan.

– Norge med 30 rederier på börsen i förhållande till Sverige med ett rederi, innebär naturligtvis en väldigt stor skillnad. Vi går till en börs som är aktiv på shipping och får del av den analysen. Självklart får vi inga garantier för att det betyder någonting för värdet på bolaget, men vi vet säkert att det analyseras mer och att det generellt finns mer intresse. Och har vi spelat våra kort rätt och bolaget går så bra som möjligt, får vi större uppmärksamhet på det i Norge.