Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Tank | Fartygsaffärer

Concordia chartrar Suezmax

Concordia Maritime har tecknat ett nytt 50-procentigt charteravtal på en 158.000 dwt Suezmax-tanker.

– Den här affären förstärker ytterligare vår närvaro på den starka Suezmax-marknaden, säger Kim Ullman, CEO på Concordia Maritime, i ett pressmeddelande.

Fartyget, som Concordia Maritime inte har namngett, är på 158.000 dwt och byggdes i Sydkorea 2012. Kontraktet sträcker sig från augusti 2015 och ett år framåt, med option för ytterligare ett år.

Ska ingå i Stena Sonangol-pool

– I slutet av förra året chartrades till 50 procent en annan Suezmax-tanker, som liksom det nu inhyrda fartyget ska gå på den globala öppna marknaden inom Stena Sonangol Suezmax-poolen, säger Kim Ullman.

I den fartygspoolen ingår sedan tidigare Concordia Maritimes egenägda fartyg Stena Supreme.

– Vi ser den utökade satsningen på råoljesegmentet som ett bra komplement till vår P-Max-flotta omfattande tio fartyg med fokus på produkttanker.

Kommentarer

  • Aktieägarre i Concordia

    Mycket positivt med hänsyn till nuvarande framtidsutsikter. Kim Ullman verkar vara en både omdömesgill och handlingskraftig person.

  • Också Aktieägare.

    Aktien sjunker som en sten 🙁 Önskar att jag satsat i Lichtensteins ubåtsflotta istället.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.