Fotograf: Climeon

Kategori: Fartygsutrustning | Miljö

”Man jobbar mot fysikens lagar”

Climeon AB:s Ocean-system utnyttjar restvärmen både i kylvatten och avgaser på Viking Grace för att ge ett tillskott av elenergi.

Thomas Öström, vd för Climeon AB, säger till Sjöfartstidningen att det är speciellt när man ska göra elkraft med hjälp av låga temperaturer.

– Det är väldigt svårt i grunden för man jobbar mot fysikens lagar så att säga. Vi har tagit fram en metod där vi använder kylvatten för att göra vakuum.

Tryckskillnad

Thomas Öström berättar vidare att det existerar äldre tekniker och att det finns vissa likheter med dem.

– Men vi har så att säga gått en annan väg. Det är därför vi har ett eget namn, vi kallar teknologin C3.

Denna utnyttjar temperaturdifferensen mellan kallt och varmt vatten för att skapa en tryckskillnad.

– Vi vill inte gå in på detaljer hur det fungerar, men vi matar in varmvatten och kallvatten i anläggningen. Varmvattnet skapar ett övertryck på ett par Bar. Kallvattnet använder vi för att skapa vakuumet. Sedan drivs turbinen av tryckskillnaden mellan de två.

– Det handlar egentligen om att få så små termodynamiska förluster som man bara kan. Med andra lösningar ligger man oftast på väldigt höga tryck. Vi har gått helt åt andra hållet och det har varit vår lycka. Det har varit en tuff resa som krävt flera innovationer innan vi tagit oss fram till andra sidan, men nu är vi där, säger Thomas Öström.

Kylvatten och sjövatten

När kylvattnet kommer ut från maskinerna är det omkring 90 grader. Det kalla vattnet tas från havet.

– Inne i anläggningen har vi en värmeväxling som gör att den kan komma åt de här temperaturerna, både på den kalla och den varma sidan, förklarar Thomas Öström. 

Han förklarar att man i anläggningen på Viking Grace utnyttjar restvärme från motorblocket och sedan även växlar in energi från avgaserna genom att ta in vatten som värmts upp med ånga från avgaspannorna.

– Det optimala för ett fartyg är att ta hela den restvärme som finns, både den som kommer från motorblocket och den som ligger i rökgasen. Då kan vi göra riktigt mycket.

Fler kan installeras 

Kari Granberg, Projektchef Nybyggnad, Marine Operations, Viking Line Abp, förväntar sig mycket av anläggningen.

– Med hjälp av kylvattnet värmer vi upp fartyget när vi kör och värmer färskvattnet till duschar och så vidare. Med värmen från avgaspannorna värmer vi upp ackumulatortankar och den värmen tar vi ut när vi kommer till kaj. Men det finns fortfarande en hel del energi kvar och då är det tänkt att Climeon-anläggningen ska ta ut en del till. Det fina med den är att den har betydligt bättre verkningsgrad jämfört med motsvarande ”organic rankine cycle” (ORC). Verkningsgraden är drygt tio procent.

Han säger vidare att det finns så mycket spillvärme att man skulle kunna koppla in ytterligare enheter.

– Det här är ju en referensanläggning för Climeon för att utvärdera den här tekniken.