Chirac beordrar hem ”Clemenceau”

Frankrikes president Jacques Chirac har nu löst krisen med hangarfartyget ”Clemenceau” genom att beordra att det skall bogseras till franska vatten. Därmed är det slut på protesterna mot skrotningen av fartyget i Indien. Chirac hävdar att det inte finns kapacitet i Europa att hugga upp ett fartyg av ”Clemenceaus” storlek och skall därför ta upp frågan i EU.Det är andra gången man försökt skrota fartyget men tvingats vända hem igen. 2003 återkom fartyget till Toulon från södra Medelhavet sedan det visat sig att det spanska företag som skulle svara för skrotningen avsåg att skicka det till Turkiet.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.