Fotograf: Smålandshamnar

Kategori: Hamn/Logistik | Folk/företag

Byter namn till Smålandshamnar

I samband med att Oskarshamns Hamn AB avser att ta över driften av hamnen i Västervik inkommande månadsskifte har bolaget bytt namn till Smålandshamnar AB.

Anders Jonsson, vd för Smålandshamnar AB, skriver i ett pressmeddelande att den planerade gemensamma driften av Oskarshamns hamn och Västerviks hamn ökar förutsättningarna för att möta konkurrens från såväl andra hamnar och hamnoperatörer som alternativa transportvägar för godset.

– En sammanslagning skapar även stordriftsfördelar som bland annat rationalisering av godshanteringen och därmed ett högre kapacitetsutnyttjande. Genom ökade volymer öppnas också möjligheten att kunna producera tjänster till ett lägre pris, säger Anders Jonsson.

Vidare uppges att det i förlängningen skapas förutsättningar för en utbyggd infrastruktur, vilket gynnar regionen i stort och därmed regionens näringsliv.