Lennart Jonsson, tillförordnad vd för Sjöbefälsföreningen.

Fotograf: Anna Janson

Kategori: Folk/företag

Byte i Sjöbefälsföreningens topp

Lennart Jonsson går in som tillförordnad vd för Sjöbefälsföreningen efter Oscar Lindgren, som slutade som vd i september.

Sjöbefälsföreningen meddelar att vd Oscar Lindgren har valt att avsluta sin anställning. Förhandlingschef Lennart Jonsson träder in som tillförordnad vd med omedelbar verkan.

– Vi är mycket glada att vi har fått en så erfaren och engagerad ersättare i vår förhandlingschef Lennart Jonsson. Vi har fullt förtroende för att Lennart, med sin gedigna kunskap, kommer att axla den här rollen på ett utmärkt sätt, säger Mats Högblom, ordförande för Sjöbefälsföreningen, på fackföreningens hemsida.

Jobbat länge i föreningen

I Sjöbefälsföreningens nyhetsbrev säger Lennart Jonsson att han först blev överraskad när han fick frågan om att blir tillförordnad vd.

– Men nu när jag har fått den här rollen så känner jag mig mogen att åta mig den. Jag har jobbat länge i den här föreningen och känner att jag har den erfarenhet som krävs. Förhandlingar är föreningens kärnverksamhet och det är ett område som jag är väl insatt i då jag tidigare var förhandlingschef. Jag hoppas kunna använda den kunskapen tillsammans med min besättning, det vill säga mina medarbetare och alla kunniga fackliga förtroendevalda vi har på fältet, för att leda den här föreningen åt rätt håll, säger Lennart Jonsson.