Fotograf: Kewatec

Kategori: Specialfartyg | Fartygsaffärer | Skeppsbyggnad

Byggstart för omtvistade lotsbåtar

Det finska varvet Kewatec har nu påbörjat bygget av Sjöfartsverkets tre nya lotsbåtar. Den första båten, Pilot 214, ska levereras i mitten av oktober. 

Lotsbåt nummer två i ordningen, Pilot 215, levereras från varvet i Karleby i mitten av december såvida inte isläget sätter käppar i hjulet. Pilot 216, den tredje och sista lotsbåten i den här beställningen, beräknas levereras vid halvårsskiftet 2014. 

Bättre bränsleekonomi 

Enligt Sjöfartsverket har man köpt ett färdigt lotsbåtskoncept som har använts under några år i Finland. I ett pressmeddelande skriver man att det som skiljer dessa båtar från befintliga lotsbåtar bland annat är att de har en bättre bränsleekonomi. Summan på SEK 7,3 miljoner per båt är ett fast pris och endast några få ändringar kommer att göras. Till exempel kommer siktvinklarna vid förarplatsen att förbättras. 

Bottenviken, Bottenhavet och sydkusten är utsedda områden för de nya lotsbåtarnas stationering, men exakt var de ska stationeras är ännu inte bestämt.   

Tvist om beställningen

Upphandlingsprocessen av de tre nya lotsbåtarna var segdragen och ledde till överklaganden i både förvaltningsrätten och kammarrätten. 

Ursprungligen hade Sjöfartsverket i maj 2012 beslutat att budet från det svenska Dockstavarvet var det mest fördelaktiga när nya lotsbåtar skulle köpas in. Finska Kewatec överklagade dock och fick rätt i förvaltningsdomstolen, som motiverade sitt beslut med att Dockstavarvet inte uppfyllde alla krav från beställaren – framförallt när det gäller hur bränsleförbrukningen mäts. 

Uppfyllde inte kraven

Sjöfartsverket hade nämligen i upphandlingen krävt att man skulle kunna mäta bränsleförbrukningen per nautisk mil – ett krav som uppfylldes hos Kewatec-varvets båtar men inte hos Dockstavarvets lotsbåtar, där bränsleförbrukningen istället mäts per timme. 

Dockstvarvet överklagade i sin tur förvaltningsdomstolens beslut till kammarrätten, som dock i stort delade förvaltningsrättens uppfattning. Därmed blev det alltså finska Kewatec som vann upphandlingen och fick bygga båtarna. 

Kommentarer

 • Bigfoot

  Ja det är jobbigt med offentlig upphandling.
  Man får inte köpa vad man vill…. Miss i kommunikationen med Docksta varvet verkar det som.

 • Fartysginspektören

  Hur kan man vara så inkompetent när man deltar i en upphandling som är så viktig för sitt företag? Dockstavarvet fick hela anbudsunderlaget, det var med andra ord bara att se till att svara på varje fråga enligt beställarens önskemål. Om man sedan inte kan hålla isär sorterna, såsom förbrukning per timme eller förbrukning per nautisk mil, så är det riktigt klantigt. De ansvariga borde skämmas. För jag tror att folket i bygden runt Docksta gärna utfört detta uppdrag. Samt att det är bra synd att svenska skattebetalares pengar nu går till en industri i Finland. Får vi nu betala arbetslöshetsersättning för personal på Docksta så har detta genast blivit otroligt mycket dyrare.

  Jag har deltagit i offentliga upphandlingar. Jag har sett till att besvara varje delfråga med samma sort/sorter som finns angivet. Jag har vunnit en del upphandlingar och förlorat en del. Men jag har aldrig diskvalificerat mig pga ofullständigt svar.

  • KFörnamn och efternamn…

   Vi på Dockstavarvet är faktiskt inte riktigt så inkompetenta som ”Fartysginspektören” vill få det till. Kravet på att bränsleförbrukningen skulle mätas i liter / NM var mycket riktigt ett skall-krav. I vårt anbud bekräftades också att kravet var uppfyllt i en särskild skall-kravs lista. Däremot fanns det ett skrivfel i vår text med beskrivning av anbudets teknikinnehåll där det stod att bränseförbrukningen skulle mätas i liter / timme. (gammal text i ett nytt dokument, är det nån fler som gjort samma fel?) Detta använde det finska varvet för sitt överklagande. I sitt första yttrande till Förvaltningsrätten avvisade Sjöfartsverket överklagandet med följande motivering:
   ”Den av Dockstavarvet offererade motorutrustningen uppfyller kravet på att kunna mäta liter per nautisk mil. Sjöfartsverket har vid anbudsprövningen förvissat sig om att detta var fallet och betraktar formuleringen i anbudet som en ren felskrivning. Sjöfartsverket tillbakavisar Kewatecs påstående om att Dockstavarvet inte
   skulle uppfylla det aktuella skall-kravet.”

   Efter ett nytt yttrande från det finska varvet med upprepande av att en sådan felskrivning inte borde vara tillåten ändrande Sjöfartsverket plötsligt uppfattning och skrev instället:
   ”Sjöfartsverket har konstaterat att Dockstavarvet i den till anbudet bifogade checklistan för skall-krav har accepterat skall-kravet avseende intrumentering genom att fylla i rutan i svarsformuläret. I anbudet har dock Dockstavarvet angett att intrumenteringen kommer att visa förbrukningen i l/h och inte l/nm som skall-kravet anger. Dockstavarvet har således i anbudet inte visat att skall-kravet är uppfyllt.”

   Ganska listigt formulerat där man får det att framstå som om vår ”specifikationstext” är själva anbudet medan checklistan för skall-krav är en bisak. Föratt ytterligare understryka argumenteringen ger man sen sin egen anbudsutvärdering och sina egna utvärderare underkänt genom att tillägga:
   ”Mot denna bakgrund kan Sjöfartsverket konstatera att Dockstavarvets anbud inte uppfyller samtliga skall-krav och därför inte kvalificerat sig för utvärdering. Dockstavarvets anbud skulle rätterligen ha förkastats.”

   Med detta dömde naturligtvis Förvaltningsrätten till det finska varvets fördel. Vi begärde och fick erhöll prövningstillstånd i Kammarrätten. Det vi ville ha prövat var om en felskrivning i en bilaga kunde gälla framför en klar bekräftelse i en checklista och om den upphandlande myndigheten genom ett ändrat yttrande i praktiken själv kan avgöra vilken leverantör man väljer.
   Kammarrättens dom innebar att man inte prövade sakfrågan utan återförvisade målet till Förvaltningsrätten på ett sådant sätt att ytterligare överklagande inte verkade meningsfullt.

   Slutresultatet blev då att Sjöfartsverket kunde beställa från den leverantör som man redan från början hade föresatt sej. Fri och rättvis konkurrens måste vi acceptera men att en statligt verk aktivt gynnar en utlänsk leverantör det är tungt!

   K-A Sundin
   DOCKSTAVARVET AB

   • Stotgarn

    Trist att ni förlorade upphandlingen. Det tycker vi nog alla men….
    ”(gammal text i ett nytt dokument, är det nån fler som gjort samma fel?) ”
    Nej, faktiskt inte. Inte på den här nivån.
    Det är faktiskt så klantigt att man inte kan annat än att ruska besviket på huvudet.
    Det där dokumentet borde ha korrekturlästs av minst 3 olika personer.

   • Fartygsinspektören

    Tack för ett uttömmande svar. Verkar ha varit en hel del hårklyverier kring detta. Men precis som Stotgarn skriver, så borde ni på denna företagsnivå kunna korrekturläsa. Annars får man finna sig att bli blåsta på uppdragen.

    • Förnamn och efternamn…

     Lustigt nog var vårt skrivfel inte det enda i denna upphandling som benämdes ”Lotsbåt 2012”.

    • K-A SundinKFörnamn och efternamn…

     Lustigt nog var vårt skrivfelet inte det enda i denna upphandling benämd ”Lotsbåt 2012”. Denna upphandling var en upprepning av upphandling ”Lotsbåt 2011” som vanns av det finska varvet, överklagades av Dockstavarvet och som Förvaltningsrätten dömde Sjöfartsverket att göra om.
     I själva anbudsskrivelsen för ”Lotsbåt 2012” har det finska varvet i både rubril och text hänvisat till ”Lotsbåt 2011”. En väl så stort fel som vårt kan man tycka.
     “(gammal text i ett nytt dokument, det finns alltså trots allt fler som gjort samma fel) ”
     Sjöfartsverket skulle alltså ha kunnat underkänna det finska varvets anbud med hänvisning till att anbudet inte avsåg det som efterfrågats!

     K-A Sundin

  • Skattebetalaren

   Detta är väl inte skattefinansierade båtar, utan precis som ”fartygsinspektörerna” finansierade med höga avgifter?

   • Fartygsinspektören

    Det finns många fartygsinspektörer som inte är avlönade av staten/sjöfartsverket…

 • besviken

  Offentliga upphandlingar är dödstöten för den lilla svenska varvsindustri som finns kvar!!!

 • ostindienfarare

  Svårt för svenskarna att konkurrera på lika villkor när Finska staten via FINNVERA (exportgarantiinstitutet) och statsägda MERITAITO (farledsunderhåll) går in och ger säkerheter för Handelsbankens krediter till Kewatec som är bankrutt.

  Sedan Sjöfartsverket fick en nybyggnadsansvarig med finsk anknytning så har nybyggnation skett i Finland alt dess dotterbolag i Estland till mycket låga priser och låg kvalitet. Sjöfartens Lotsavgifter och Farledsavgifter får idag finansiera alla reprationer av dessa byggen.

  Undrar om Sjöfartsverket kommer att göra likadant om Finland motförmodan skulle bygga båtar i Sverige? Finland är mycket protektionistiska till sin egen industris fördel….. Sverige ger hellre än tar för sig, då är man en förlorare i EU.

  • Fartygsinspektören

   ”Sedan Sjöfartsverket fick en nybyggnadsansvarig med finsk anknytning…”
   Detta är verkligen allvarligt om det är korrekt att en person som kan anses ha anknytning till en part i en upphandling har beslutat i denna fråga eller andra frågor av liknande karaktär.
   Jag föreslår att du kontaktar ”Kalla fakta” eller liknande undersökande program med den information du har och låter dem undersöka saken. Kanske ett nytt ”Bofors” i uppseglande?
   Hafsverket kommer knappast göra en internutredning och även om de gjorde en sådan så skulle locket läggas på (för ni har väl inte glömt Anders Ahlmark och Thesisolyckan?).

 • pilotman

  Men vad skall Sjöfartsverket med alla lotsbåtar till??
  Det ligger ju ganska många på varje lotsplats redan. Varför inte göra extern hyresupphandling med privata båtägare – säkert mycket att vinna på detta ekonomiskt.

  • Kanotman

   Varför skulle det bli billigare? Om man nu inte ska tumma på säkerhet och kvalitet förståss.

   • Surfare

    stationerna som har mindre trafik men ska hålla passning dygnet runt måste det produceras väldigt mycket väntetid för personalen och verkningsgraden är troligen låg? Här kan det ju knappast vara bärkraftig ekonomi? Kvalite- och säkerhetskrav ställs väl av Transportstyrelsen oberoende av vem som utför uppdragen?

    • KanotnanKanotmanörnamn och efternamn…

     Varför skulle det bli mindre väntetid bara för att ett privat företag med vinstintresse blandas in i det hela ? .

     • Surfare

      för att privata företag inte kan ha avlönad personal till att ”vänta” utan att fylla denna tid med andra sysslor som ger inkomst och påfyllning i kassan så man kan investera och bygga en större verksamhet i fri konkurrens på öppna marknaden.

      • Kanotman

       Först och främst så har GD redan klargjort att personal på lots-stationer med låg verksamhet, måste vara beredda att bidraga med annat än kärnverksamheten.
       När så är möjligt. Sen vad är det dessa privata operatörer ska göra ? vid sidan om ?
       Sätta båtemännen på att köra någon färja ? ja det blir en konstig färja det som bara kan ställa in turer varje gång det kommer en lotsningspliktig båt.
       Nääää…. Du lever i en drömvärld.

       • Surfare

        Vi lever nog i olika drömvärldar och det är ju positivt med åsikts-skillnad. Vidhåller dock att grundinställningen måste vara att verksamheten är minimum ekonomiskt självbärande, om man inte tror att detta behövs lever man i en drömvärld som det är hög tid att vakna upp ifrån, om Sverige ska bli konkurrenskraftigare i sjöfartsvärlden.

        Ang. att köra färja så är detta väl en näring för passagerarredare och inte för staten.

        ”pilotman´s” inlägg om privata båtägare och marknadskrafter är man uppenbarligen livrädd för, varför?

        • Kanotman

         Jag observerar att du inte hade något förslag på vad båtmännen skulle göra för andra sysslor. Utan bara ett inneboende hat mot statlig verksamhet.
         Varför ?

 • pilotman

  Hur som helst kan man väl använda den flotta man redan har.

 • sjöhästen

  Behövs lotsar överhuvudtaget? Med dagens hjälpmedel kan väl vilken befälhavare som helst ta sig in och ut ur hamn. Med ”elektronisk lots” helt enkelt!

  • Bigfoot

   Hahahahaha………… Kul där !
   Naturligtvis ett ironiskt skämt från din sida. 🙂

 • sjöhästen

  Ja till viss del ett skämt men inte riktigt. Flyget klarar elektronisk inflygning så varför även inte sjöfarten?

  • Bigfootch efternamn…

   För att det inte är alls samma sak ?

 • Lots

  Sjöhästen. Att ett fartyg, vilket som helst kan gå in till hamn utan lots är idag verklighet. Det kallas för lotsdispens och får tas av befälhavare och styrmän för att slippa lotsen. Detta kräver en teoretisk kontroll och en praktisk ”uppkörning” inför av transportstyrelsen förordnade lotsar. Många fartyg som seglar samma hamnar ofta har detta men de som endast anlöper hamnen ett fåtal gånger ser inte detta som ett alternativ.
  Att som Ni påstår släppa lotsplikten pga. all elektronik ombord är, milt uttryckt, uppåt väggarna. Vissa farleder må vara enkla rent navigationstekniskt men många av de svenska hamnarna kräver passager av mycket svåra avsnitt, de går igenom stora färskvattenintäkter (Mälaren tex.) och passager av slussar, broar och kräver kunskap i tex. Bogserbåtshantering. Detta skall även ske i begränsad sikt, snöstorm och under andra svåra omständigheter.
  Konstigt nog är det redarna som inte vill ha lotsar eftersom de bara kostar pengar, men frågar vi besättningen är de till 99% välldigt glada att ha denna expertis ombord, de ser nyttan från första parkett så att säga.
  Att flyget klarar elektronisk (automatiserad) inflygning och landning är sant, men att jämföra flyg och sjöfart är som att jämföra päron med äpplen, det är två helt olika transportslag och har helt olika grunder att stå på.
  Glöm inte att Sjöfartsverkets lotsar är ombord för att öka säkerheten i farlederna, de jobbar indirekt för svenska folket som kräver en kust och skärgård fri från oljespill och miljöfarliga substanser. Om ni visste vad som fraktas ombord på många av fartygen hade ni med säkerhet inte kommenterat som nedan……

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.