Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Regelverk | Juridik

BWMC i kraft om ett år

Finland ratificerade idag ballastvattenhanteringskonventionen och därmed träder den i kraft om exakt 12 månader.

Finlands Londonambassadör Päivi Luostarinen har idag, torsdag, deponerat ratificeringsinstrumentet för ballastvattenhanteringskonventionen (BWMC) hos IMO:s generalsekreterare Ki-Tack Lim. Konventionen uppnår därmed kravet om att länder vilkas kombinerade handelsflottor representerar 35 procent av världens tonnage har ratificerat konventionen.

Rederierna i Finland uppger att detta i praktiken innebär att tillämpningen av reglerna påbörjas från och med den 8 september 2017.

Dyr utrustning

International Chamber of Shipping påpekar att det nu är viktigare än någonsin att medlemsstaterna i IMO slutför revideringen av G8 Type Approval Guidelines för behandlingssystem när IMO Marine Environment Protection Committee håller sitt följande möte inkommande oktober.

– Vi måste försäkra oss om att rederierna kan lita på att den dyra utrustningen som de inom kort måste installera kommer att vara effektiv i behandling av ballastvatten i förhållanden som de normalt möter under operationer worldwide och att den helt uppfyller kraven under Port State Control-inspektioner, säger Esben Poulsson, ordförande för International Chamber of Shipping.