BW Gas LPG-flotta lockar köpare

BW Gas meddelar att bolaget blivit kontaktat av potentiella köpare av rederiets LPG-flotta. Styrelsen kommer inom kort att träffas och diskutera huruvida bolaget är intresserat av att sälja LPG-flottan.I april bildade BW Gas ett nytt moderbolag med säte i Bermuda. Orsaken var att bolaget drabbades hårt av den norska regeringens beslut att kräva in uppskjutna skatter i samband med att ett nytt tonnageskattesystem infördes.