Bureau Veritas över 80 miljoner brutto

Klassningssällskapet Bureau Veritas klassade flotta passerade i juni 80 miljoner brutto. Totalt är nu 9.663 fartyg klassade samt 1.853 fartyg/båtar som trafikerar inlandsvatten.Av flottan är 37 procent bulkfartyg, 20 procent tankfartyg, 8 procent gastankfartyg, 14 procent containerfartyg, 16 procent special- och offshorefartyg samt 5 procent passagerarfartyg.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.