Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

Bunkerpriser påverkar delårsresultat

Tallink ökar i volym, men högre bränslepriser bidrar till en försämring av delårsresultatet för årets första nio månader.

Enligt Tallinks delårsrapport för årets nio första månader har rederiet transporterat totalt 7,5 miljoner passagerare, vilket är cirka 70.000 fler än under de första nio månaderna 2017.

Bolagets nettovinst för perioden uppgår till 41,8 miljoner euro, vilket är en minskning med 3,6 miljoner jämfört med samma period föregående år. De oreviderade intäkterna uppgick till 723,2 miljoner euro, en minskning med 1,5 procent.

– Tallink Grupps kärnverksamhet utvecklades positivt under tredje kvartalet i år – rörelseresultatet för våra fartyg och hotell ökade under tredje kvartalet, men resultatet påverkades av lägre charterintäkter i år på grund av försäljningen av de två Superfast-fartygen, kommenterar Paavo Nõgene, vd på Tallink Grupp, i ett pressmeddelande.

Passagerare och frakt ökar

Paavo Nõgene säger att Tallink fortsatt har ett ökat antal passagerare och fraktenheter både under tredje kvartalet och under årets första nio månader i sin helhet.

– Dessutom rapporterade vi i både juni och juli i år att vi transporterade det högsta antalet passagerare någonsin under båda dessa månader. Detta är ett bra resultat på mycket konkurrensutsatta transport- och turismmarknader.

Det största antalet passagerare transporteras på rutterna Estland–Finland, med över 3,9 miljoner passagerare under årets första nio månader, en ökning med 1,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Även antalet fraktenheter var störst på denna linje och uppgick till 184.000, en ökning med 7,3 procent.

Stockholm–Riga växer mest

De största ökningarna av både passagerar- och fraktenheter noterades i trafiken mellan Stockholm och Riga. Antalet passagerare ökade med 8 procent och sammanlagt till mer än 623.000 och antalet fraktenheter med 34,5 procent till över 11.000 enheter.

– Vår fraktverksamhet har fortsatt att växa stadigt under årets första nio månader med en kombinerad ökning med 7,4 procent i antalet enheter som transporteras över alla våra rutter. För att säkerställa fortsatt tillväxt på denna del av vår verksamhet, även i framtiden, måste vi kontinuerligt utveckla vårt erbjudande till våra fraktkunder och fortsätta erbjuda en effektiv kvalitetsservice till dem, säger Paavo Nõgene.

”Jobb att göra”

Däremot innebär bland annat höjda bunkerpriser sämre ekonomi.

– Oavsett de goda nyheterna om ökade passagerar- och fraktvolymer i år, är ett faktum att en kombination av betydligt ökade bränslepriser, lägre charterintäkter, stark konkurrens och en längre än planerad dockning av ett av våra fartyg under första kvartalet i år, resulterat i en nettovinst för de första nio månaderna 2018, som är något lägre jämfört med samma period 2017. På grund av detta har vi jobb att göra under resten av året och fortsätter med våra ansträngningar för att uppnå bästa möjliga resultat för detta budgetår, säger Paavo Nõgene.