Transportstyrelsen upptäckte bland annat att fasta brandsläckningssystem ombord var delvis ur funktion. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle.

Fotograf: Klara Johansson

Kategori: Säkerhet

Bulkfartyg släppt efter att brister åtgärdats

Bulkfartyget som stoppades i Malmö sedan Transportstyrelsen upptäckt en rad allvarliga säkerhetsbrister ombord har nu fått lämna hamn. Bristerna bedöms ha åtgärdats.

Det var i början av februari som bulkfartyget Ellie M, registrerat på Marshallöarna och ägt av ett indiskt rederi, hölls kvar vid kaj efter en inspektion av Transportstyrelsen. Myndigheten gjorde en utökad inspektion av fartyget i Malmö efter att ha fått in en MLC-anmälan om att allt inte stod rätt till ombord. En MLC-anmälan kan lämnas av sjömän och är klagomål som rör anställning och levnadsförhållanden på fartyget.

– Under hamnstatsinspektionen hittade vi ett antal ytterst allvarliga säkerhetsbrister. Totalt noterades ett 30-tal brister och samtliga kunde kopplas till eftersatt underhåll och dålig efterlevnad av ISM, säger Mårten Dahl, inspektör på Transportstyrelsen.

Undermålig säkerhetsutrustning

Som exempel nämner han att fasta brandsläckningssystem var delvis satta ur funktion och livräddningsutrustning som var direkt undermålig.

Transportstyrelsen krävde med anledning av det stora antalet ISM-relaterade avvikelser en extern auditering av fartygets ISM-system. Fartyget blev liggande i Malmö i en vecka och under den tiden vidtog rederiet åtgärder med hjälp av varv och serviceföretag.

– Det gjordes ett ganska omfattande reparationsarbete. När vi gjorde vår återinspektion var all dokumentation på plats och samtliga brister att betrakta som åtgärdade. I och med det släpptes hon och ansågs vara sjövärdig för att genomföra nästkommande resa, säger Mårten Dahl.

Är det ens möjligt att åtgärda så många brister på en vecka?

– Ja. Allt handlar om hur mycket finansiella resurser som skjuts in och hur mycket externa resurser man tar in med hjälp av varv och servicefirmor och annat. 

Sanitära brister ombord

Utöver säkerhetsbristerna hittades flera brister i arbetsmiljön ombord. Enligt Mårten Dahl var besättningens levnadsförhållanden väldigt dåliga när Transportstyrelsen gjorde sin första inspektion. Bostadsutrymmen och sanitära utrymmen var direkt undermåliga.

Åtgärdades dessa brister också?

– Minimistandarden uppfylldes. De tog ombord personal som såg till att det kom vatten i kranarna, att sanitära faciliteter kunde spola och att det gick att duscha på ett mänskligt sätt.

Tog hjälp av ITF

Eftersom flera brister var knutna till MLC-regelverket kontaktades även ITF.

– De hanterar ju anställningsfrågor från ett annat perspektiv än vad Transportstyrelsen gör. Vi går inte in i anställningsavtalen så detaljerat. Den dokumentation som krävdes fanns ombord vad gäller anställningsavtal och tillhörande dokument, men det fanns ett antal frågetecken och därför begärde vi handräckning av ITF, säger Mårten Dahl. 

Ellie M lämnade Malmö förra veckan och är nu på väg till Turkiet för att lossa. Därefter ska hon gå direkt på varv. Mårten Dahl är dock tydlig med att det inte är Transportstyrelsen som krävt detta.

– Men rederiet och klassningssällskapet har beslutat att det är lämpligt att ta upp henne på varv för att åtgärda andra problem, säger han.