Bulker i blockad i Karleby

Det filippinska bulkfartyget Clipper Devon har försatts i blockad i Karleby hamn av Finlands Sjömans-Union. Enligt Sjömans-Unionen uppfyller inte avtalen ombord några minimikrav alls och en del av besättningen har arbetat 13 månader i ett sträck. Simo Nurmi vid Finlands Sjömans-Union uppger till SST att skillnaden mellan de löner som utbetalats och den internationella miniminivå som förbundet anser skall gälla, uppgår till USD 436.000.