Brysselutredning: IACS bryter inte mot konkurrenslagstiftning

Den europeiska kommissionen har avslutat sin antitrust-utredning kring IACS, International Association of Classification Societies, och meddelar att man inte hittat några överträdelser mot EU:s konkurrenslagstiftning. Kommissionens utredning, som initierades januari 2008, har tittat på hur IACS etablerade och tillämpade sina medlemskriterier. Utredningen kollade också på transparensen inom organisationen. IACS har hela tiden hävdat att man inte bryter mot konkurrenslagstiftningen, men för att få ett avslut på utredningen så gick man tidigare i år med på flera förändringar kring hanteringen av organisationen. Bland annat att sätta upp objektiva och transparenta medlemskriterier.– Beslutet öppnar upp klassningsmarknaden inom fartyg till förmån för både klassningsorganisationer som inte är medlemmar i IACS och kunder som köper klassningstjänster. Detta banar väg för mer konkurrens inom marknaden, vilket torde generera lägre priser, mer val för kunden och förbättrad kvalitet på tjänsterna, säger EU:s konkurrenskommissionär Neelie Kroes i en kommentar.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.