Brita Saxton ny generaldirektör för Trafikanalys

Brita Saxton blir generaldirektör för den nya myndigheten Trafikanalys. Myndigheten ska vara regeringens utvärderings- och analysorgan för frågor inom hela transportområdet och bland annat svara för utvärdering av genomförandet av olika åtgärder och olika åtgärders effekter inom transportområdet.Brita Saxton är sedan 2009 generaldirektör och chef för Statens institut för kommunikationsanalys och särskild utredare i organisationskommittén för Trafikanalys. Förordnandet som generaldirektör och chef för Trafikanalys sträcker sig från den 1 april 2010 till den 31 mars 2016.Gunnar Malm har utsetts till ny generaldirektör och chef för den nya myndigheten Trafikverket. Trafikverket är den nya myndighet som den 1 april 2010 tar över verksamheten vid Vägverket och Banverket, verksamheter rörande långsiktig infrastrukturplanering och riksintressen vid Sjöfartsverket, verksamheter rörande långsiktig infrastrukturplanering, driftbidrag och investeringsbidrag till icke statliga flygplatser samt verksamheter rörande modellutveckling/analysverktyg vid Statens institut för kommunikationsanalys. Gunnar Malms förordnande som generaldirektör och chef för Trafikverket gäller för tiden den 1 april 2010 till den 28 februari 2015.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.