Fotograf: Gazprom

Kategori: Tank

Brist på LNG-tonnage i framtiden

Trots svaga LNG-fraktrater håller Drewry fast vid sin långtidsprognos att det på sikt kommer att behövas fler LNG-fartyg än de som finns i orderboken.

Forsknings- och konsultföretaget Drewry rapporterar att spotraterna för dual fuel dieselelektriska LNG-fartyg har legat kring 30.000 US dollar per dygn sedan fjolårets andra kvartal. Detta är 80 procent under den senaste toppen 2012. Orsaken uppges vara en stark kapacitetsökning i kombination med svag efterfrågan på transporter.

Den svaga marknaden återspeglas i minskad nybyggnadsaktivitet. Enligt Drewry har endast fyra LNG-fartyg beställts under det första halvåret 2016. Under den föregående femårsperioden beställdes i genomsnitt 44 fartyg årligen. En fortsatt låg orderingång väntas bromsa upp tillväxten av flottan 2019 då de flesta av de LNG-anläggningar som är under byggnad tas i bruk.

Ökad export

Drewry menar att de långsiktiga utsikterna för LNG-transporter fortfarande är starka och att fåtalet nya order inte beror på marknadens grundläggande förutsättningar. Från 2020 kommer LNG-exporten att öka så kraftigt att det borde beställas ytterligare 65 fartyg fram tills dess för att möta efterfrågan.

– Anledningen till vår optimism är att nästan 125 miljoner ton kapacitet för närvarande håller på att byggas och mer planeras. Eftersom merparten av utbudet vid anläggningar under byggnad har kontrakterats med långsiktiga avtal är det sannolikt att LNG-handeln kommer att kräva fler fartyg, säger Shresth Sharma på Drewry.