Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Utbildning | Folk/företag

Brännström lämnar Chalmers

Klas Brännström lämnar sin position som prefekt efter oenigheter med den övriga ledningen vid institutionen för sjöfart och marin teknik. Han har haft jobbet i tre år.

Beskedet kommer i mitten av september och Brännström lämnar jobbet redan den 1 oktober.

– Det har under våren och sommaren blivit allt tydligare att jag och ledande medarbetare på institutionen har olika syn på hur verksamheten skall ledas. Jag bedömer att förutsättningarna för ett förtroendefullt framtida samarbete mellan mig och övriga ledningsgruppen är små, säger Klas Brännström.

Proprefekt Karin Andersson tar omedelbart över som tillförordnad prefekt. Rekryteringen av en ny prefekt ska ledas av Chalmers prorektor Stefan Viberg och institutionsrådets ordförande Harry Robertsson, Stena Rederi AB och tillika ordförande i Sveriges Redareförenings forsknings- och innovationskommitté.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.