BP bryter VLCC-samarbete med Frontline

BP och Frontline har beslutat avbryta ett samarbete som baserat på ett fraktkontrakt gav Frontline exklusivitet för BP:s VLCC-laster. Orsaken uppges vara förändrade handels- och leveransmönster. Inledningsvis chartrade Frontline in fyra BP-tankers men dessa togs tillbaka av oljebolaget ett år senare. De ägs av Independent Tankers Corp, som ingår i Frontline-koncernen. Fartygen bareboatchartras nu på lång tid av BP för närmare USD 25.000 per dag.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.