Det 80 meter långa arbetsfartyget Vina används vid undersökningarna av Skytteren. Fotot är taget vid tidigare arbete med vraket Finnbirch.

Fotograf: JD Contractor

Kategori: Miljö | Haveri

Borrar hål i Sveriges miljöfarligaste vrak

En haverist från 1942 ligger i höjd med Lysekil och anses vara det miljöfarligaste vraket i svenska vatten. Nu undersöks fartyget Skytteren igen.

Skytteren, vid tillfället lastad med krigsmateriel till de allierade, sjönk vid Måseskär 1942. Vraket ligger på cirka 74 meters djup, cirka tio kilometer från kusten i höjd med Lysekil. Ombord kan det finnas 400.000–500.000 liter olja. Vraket klassas som det mest miljöfarliga i svenska vatten och undersöks nu på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV).

Borrar 70 hål

Ett danskt företag, JD Contractor, arbetar just nu med att borra ett 70-tal små inspektionshål (som försluts direkt efteråt) i vraket. Arbetet beräknas ta ett par veckor, beroende på väder och vind.

– Vi vill få fram mer fakta om exakt var i vraket oljan finns och hur mycket olja det rör sig om. Med dessa fakta som bas kan vi, om allt går i lås, förhoppningsvis genomföra en tömningsoperation under 2021, säger Fredrik Lindgren, utredare vid HaV, i ett pressmeddelande.

Känslig skärgård

Vraket är i dåligt skick efter alla år på havsbottnen och ligger i direkt anslutning till en känslig skärgård.

– Längre ut till havs finns det skyddade området Bratten med ett stort antal rödlistade arter, till exempel koralldjur och ormstjärnor. Hela kuststräckan är även väldigt värdefull för friluftsliv och turism, säger Fredrik Lindgren.

Flera tidigare undersökningar

Skytteren har undersökts vid flera tidigare tillfällen. Sommaren 2020 användes en systemkamera monterad på en undervattensrobot för att dokumentera alla delar av vraket med nästan 27.000 överlappande bilder. Läs mer på HaV:s hemsida.