Kategori: Ekonomi | Folk/företag

Extrastämman godkände Transatlantic-emission

I början av oktober tog Transatlantics styrelse beslut om en företrädesemission – något nu en extra bolagsstämma godkänt.

I den så kallade företrädesemissionen har endast de som redan är aktieägare rätt att köpa nya aktier. Skulle övriga aktieägare inte nappa på erbjudandet att köpa nya aktier för 4 kronor styck har huvudägaren Kistefos redan lovat köpa resten.

Därför kan Kistefos ägarandel öka till från 62,9 procent av kapitalet och 58,4 procent av rösterna till maximalt 72,2 procent av kapitalet och 68,8 procent av rösterna.

Ytterligare information om företrädesemissionen kommer att ingå i det prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 8 november 2013.

Vid den extra bolagsstämman beslöts också att överlåta dotterbolagets TransAtlantic Short Sea Bulk AB:s aktier i Västerviks Logistik och Industri AB till Carl Johan Carlstedt, vd och styrelseledamot i Västerviks Logistik och Industri AB.