Boa Tugs till Göteborgs Hamn

Tjörnbaserade bogseringsbolaget Boa Tugs har börjat bogsera i Göteborgs Hamn, vilket innebär att tre bogseringsrederier nu opererar i hamnen – Boa Tugs, Nordane och Svitzer.Boa Tugs har också vunnit hamnens upphandling för att bli nödbogserbolag samt brandbåt. Det innebär att Boa Tugs kommer att bistå fartyg med bogsering vid eventuella olyckor samt hjälpa till med att släcka bränder, både på land och ombord på andra fartyg. Om det börjar brinna i hamnområdet har Boa Tugs även uppdraget att spruta in havsvatten i hamnens brandvattenledningar.Av Boa Tugs fem bogserbåtar är en eskortbåt, konstruerad för att bogsera tankfartyg.Boa Tugs AB är en svenskbaserad del av den internationella koncernen Boa Group.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.