Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Fartygsutrustning

Blueflow-system till Färjerederiet

Blueflow Energy Management AB ska i samarbete med systemintegratören METS Technology AB leverera energimätningssystem till 26 av Färjerederiets frigående färjor.

Med Blueflow Energy Management System får Färjerederiet stöd i sitt pågående arbete med att reducera koldioxidutsläpp och energikonsumtion. Det svenska företaget Blueflow Energy Management levererar energimätnings- och energihanteringssystem till 26 vägfärjor, ett system som med gott resultat har testats på vägfärjan Nina.

Viktigt verktyg

METS Technology ansvarar för bland annat installation och överlåtelse ombord.

– Detta är något vi hoppats på i många år, Färjerederiet är en drömkund, säger Peter Knudsen, vd på Blueflow Energy Management, till Sjöfartstidningen.

– Jag ser detta som ett viktigt verktyg för deras miljöarbete, tillägger han.

Installationsprojektet startade i september och kommer att pågå i 18 månader.

Nästa steg

Erik Froste, vd på Färjerederiet, berättar att rederiet i egen regi arrangerar utbildning för ombordpersonalen i ecoshipping. Syftet är att minska förbrukningen av drivmedel och därmed reducera utsläpp vid manövrering. Det nu upphandlade systemet gör det möjligt att detaljerat följa upp den faktiska bränsle- och energiförbrukningen ombord.

– Ute på lederna har man inte kunnat analysera hur man lyckas och det är det vi gör nu, detta är nästa steg, säger han.