Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö | Energi | Färjetrafik

Blueflow i drift på 27 färjor

Implementeringen av energimätningssystemet Blueflow Energy Management är nu slutförd hos Trafikverket Färjerederiet.

Blueflow Energy Management AB meddelar att energimätningssystemet nu är i full drift för användning på 27 av Färjerederiets frigående färjor och på kontoret. Projektet har utförts i samarbete med METS Technology och Färjerederiet.

– Färjerederiet har upphandlat och installerat energimätningssystemet Blueflow på 27 av våra frigående färjor. METS Technology installerade utrustningen ombord, och Blueflow Energy Management levererade energimätningssystemet, uppger Peter Peterberg, miljösamordnare på Trafikverket Färjerederiet.

Goda resultat

Peter Peterberg skriver vidare på Linkedin att systemen installerades för att minska utsläppen av koldioxidekvivalenter och ge återkoppling till besättningar och färjerederiets ledning.

– Vi såg snabbt väldigt goda resultat. Med utbildningen som utförts av Smart Eco-shipping AB som en del i upphandlingen, minskade dieselförbrukningen på många färjeleder, vi har sett så mycket som 10 till 20 procents minskning.