Brobeslutet: var finns vinnarna?

Mark- och miljödomstolen gav i måndags, den 15 september, Göteborgs stad klartecken att bygga en endast tolv meter hög Hisingsbro. På söndagen förklarade i TV en nöjd trafikdirektör, Stefan Eglinger, att sjöfarten oroar sig i onödan.  

”Göteborg stad garanterar att öppna det som bedöms som potential för sjöfarten framöver”. Som vanligt lämnar man fritidsbåtarna därhän och det kan nog garanteras att Göta Kanal, Dalslands kanal och båtturismen på Vänern kan se fram emot en tynande tillvaro.

Konflikt mellan kollektivtrafik och sjöfart

Men låt oss återvända till handelssjöfarten. Göteborg stad garanterar i ett avtal att öppna för 15 fartyg per dygn. Mer tål inte kollektivtrafiken på bron. Öppningstiden per passage beräknas till mellan 8-10 minuter vilket utesluter fler än en passage per öppning och definitivt inte någon blandning av handelsfartyg och fritidsbåtar.

Nya slussar ger ökad kapacitet

Vem har då gjort den bedömningen som Eglinger hänvisar till?

Svaret är Göteborg stad, någon annan har inte uttalat sig ”om potential för sjöfarten framöver”. Det finns ett PM från 2011 skrivet av Trafikverket i region Väst. PM:et konstaterar att de nuvarande slussarna i Trollhättan har en maxkapacitet av 15 fartyg per dygn. Men dessa slussar måste ersättas med nya senast 2030. Med de nya slussarna som nu projekteras blir slussarnas kapacitet 48 fartyg per dygn. Någon prognos för sjöfarten på älven efter 2030 finns inte.

Idag har vi redan upp till tolv fartyg per dygn som skulle kräva öppning av en 12-metersbro och godsvolymerna i landet ökar över tid. Det är en politisk fråga om sjöfarten i framtiden skall få möjlighet att konkurrera på lika villkor med lastbilen och tåget och därmed utnyttja älvens kapacitet fullt ut. Godsunderlaget finns i regionen, nu och i framtiden.

Dyrt och dåligt alternativ

Det är ingen bra idé att bygga en låg bro med tät kollektivtrafik i Göteborg. Både trafiken på bron och sjöfarten på älven störs allvarligt även med endast 15 fartyg per dygn. Någon beräkning av vad all väntetid kostar samhället finns inte. Någon enkät som visar vad Hisingsborna tycker om att sitta i kö finns inte. De analyserna kanske vi får se 2020?

En lågbro kostar 3,7 miljarder kronor. Det är tre gånger mer än en högbro eftersom en lågbro kräver att E45:an sänks, det vill säga grävs ner ”under” bron. Detta kanske spelar roll nu när Göteborgs stad efter folkomröstningen om trängselskatt kanske måste börja hushålla med skattebetalarnas pengar?

Sista ordet inte sagt

Förra gången Mark- och miljööverdomstolen prövade frågan om en lågbro i Göteborg, november 2009, konstaterade Svea Hovrätt i sin dom att farleden är av riksintresse men det är inte Göteborgs stads utveckling. Domstolen sa nej till en lågbro.

Vi får se om Svea Hovrätt har ändrat sig, Mark- och miljödomstolens beslut kommer vad jag hört att överklagas. Det är hög tid för berörd industri, båt- och turistorganisationer samt berörda kommuner att göra sin röst hörd. Överklagandet skall lämnas in före den 6 oktober.

Vad göteborgarna tycker får vi som vanligt inte veta.

Kommentarer

 • Rickard

  Hej, Bertil!
  Hur överklagar man, och vem kan göra det? Jag ställer upp.

  Gbg-politikerna vurmar för kollektivtrafik och cyklar för miljöns skull, men vad det innebär för
  resten av regionen norr om Gbg, som får utstå en massa mer lastbilstrafik, med allt negativt för miljö och trafikanter detta innebär, ja, detta bryr man sig inte om. Effekten blir att man får något
  lite renare luft i Gbg, men norr därom, ända upp till södra Värmland får man ökade utsläpp.
  Det är en skandal att Gbg-politikerna får styra så mkt utan att någon på riksnivå sätter ner foten.

  Tack, för ett bra inlägg.

  • Bertil Arvidsson

   Hej Rickard,
   Tack själv, vi är helt överens !
   Vad gäller överklagande så måste man vara sakägare t.ex äga mark som berörs eller representera en organisation eller företag som lider skada av den låga bron. Nu är det ju precis som du skriver många i regionen som får betala priset för en låg bro i Göteborg och vi får hoppas att några av dom överklagar.
   Med vänliga hälsningar

 • Eo-Lus

  Fantastiskt !
  12 = Tolv Meter !

  Fotöbron som är ett problem för sjöfart och segelbåtar att ta sig under / genväg till “Västerhavet” och kusten samt Hönö Klovas Hamn är 13,5 meter !

  Öckerös “Goldengate” slår Göteborg med 1,5 meter ! Fantastiskt !

  Vilken del av kroppen tänker Göteborgs styrande, arkitekter / ledning ….
  “Troligen med – det där ryggen byter namn “… MMD – likaså ??

  Och snart skall man väl sätta upp vindkraftverk som 200 m höga ” slalompinnar ” med noll säkerhetsavstånd – “Oops – they did it again “

  • Förnamn Jens B

   Could’nt agree more!

 • Stig Palm

  Om Göteborgs kommun betalar Redarna nya fartyg av den typ som finns för flodsjöfarten i central Europa kan den kommande 12 meters bron fungera?
  Rätta mig om jag har fel? Ingen som tänkt på denna lösning av ’problemet’?
  Inte ens Göteborgs kommunstyrelse, om de nu kan tänka mer än på cyklar, halv-och helkommunister som de är!

 • Fraktslusken

  Jag tror att man misstar sig om man tror att denna last flyttar till lastbil eller järnväg… Kan den inte gå med båt till/från Vänern kommer den troligen inte att gå alls. De företag som finns kring vänerhamnarna kommer att lägga ner.

  Titta på var dessa laster kommer ifrån. Det går kemikalier från norska hamnar till Casco i Kristinehamn och det går virke till pappersbruken. Detta kommer från östersjöhamnar, ofta kring baltikum. Att köra detta på lastbil är inte ekonomiskt hållbart, utan man kommer istället helt att kväva industrin kring vänern.

  Att politiker och företagare kring vänern inte mer högljutt protesterer är mycket underligt.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.