Var försiktig med index

Fraktmarknadsindexet Baltic Dry Index, BDI, har förbättrats rejält under senare tid. Indexet används ofta som ett instrument för att se vart världsekonomin och den globala konjunkturen är på väg, och det är ju inte så konstigt.

På Baltic Exchange i London sitter ett antal människor som varje dag pratar med mäklare och publicerar ett antal index som visar hur fraktraterna förändras. Här viktas fartygsstorlekar och transportrutter.

Om indexen stiger kan det tyda på att rederier får bättre betalt för sin tjänster därför att efterfrågan på sjötransporter av basvaror som malm, kol och spannmål ökar. Det i sin tur borde betyda att hjulen i världsekonomin snurrar fortare. Detta gör man nu ett stort nummer av i Dagens Industri. BDI förbättras och det kommer att innebära att Stockholmsbörsen får en extra skjuts framåt menar tidningen och hänvisar bland annat till en prognos om Kinas ökade behov av järnmalmsimport.

Långt kvar till 2008-års nivåer

Det här kan kanske stämma, men att använda BDI som enda verktyg för att skaffa sig en uppfattning om hur världsekonomin är på väg att utvecklas är nog ganska riskfyllt. Det är sant att indexet stigit kraftigt, men det är från en låg nivå. Nu har det passerat 1.800 punkter men innan finanskrisen 2008 slog BDI rekord med över 11.000 punkter. Det är långt kvar innan bulkrederierna kan skära guld med täljknivar.

Det verkar som om den mest bidragande orsaken till förbättringen är att Kinas regering tagit beslut om ett omfattande program för att få igång den nationella ekonomin, och då krävs stora infrastruktursatsningar. Detta innebär att landet behöver importera mer järnmalm från Brasilien och Australien, transporter som görs med de största bulkfartygen som viktas tungt i indexet.

Många fartyg från varven

De kinesiska lagren av järnmalm är just nu ganska tomma och normalt fyller man på några månader senare än nu. Det kan vara ett skäl till att bulkrederierna just nu kan se en bättre intjäning. Och det kan behövas för det kommer fortfarande ut mycket nya fartyg från varven som marknaden skall absorbera.

På litet längre sikt är det nog så att under en tid framöver kommer det generellt att finnas alldeles för mycket fartygskapacitet i förhållande till behovet av fartygstransporter. Därför tycker jag inte att man skall lägga för stor vikt vid BDI som en ensam konjunkturindikator i dag. Jag kan ha fel, men i så fall blir ingen gladare än jag.