Utflaggning – även för flygbranschen

De senaste åren har mängder av svenskägda fartyg flaggats ut till länder med bättre skattevillkor – nu följer flygbranschen efter. 

Många svenska flygbolag har lönsamhetsproblem. Stora sådana. Tomma flygstolar, konkurrens från lågprisflyg och sämre ekonomiska förutsättningar att kunna konkurrera med flygbolag i andra länder är några av förklaringarna. En annan är ett högt oljepris, priset för brentoljan fortsätter att ligga över USD 100/fat.

Och nu har flygbolag börjat anamma samma överlevnadsmetod som många svenska rederier, utflaggning.

– Vi ser utflaggning till andra länder, flygbolag placerar sin flygplansflotta och personal och administrativa huvudkontor i länder där det är mer ekonomiskt fördelaktigt. Man behöver se över de villkor som flygbolag har i Sverige för annars så ser vi en risk att flygbranschen följer samma väg som sjöfarten och åkerinäringen, säger Anna Wilson, generalsekreterare för branschföreningen Svenskt Flyg, till Ekonomiekot.

svensktflyg_webb

(Tuffa skattevillkor tvingar många flygbolag att flagga ut sina flottor enligt branschföreningen Svenskt Flyg. Här är Bromma Stockholm Airport. Foto: Peter Phillips)

Enligt Svenskt Flyg arbetar över 80.000 människor inom luftfartssektorn och näringen bidrar med 53 miljarder till svensk ekonomi varje år.

Av den svenskflaggade handelsflottan återstår idag runt 110 fartyg och under de senaste åren har cirka 100 fartyg lämnat den svenska flaggan. Närmare 5.000 svenska arbetstillfällen i handelsflottan samt många säsongsjobb har försvunnit i och med detta.