Sjöbefälsföreningen hjälper tyfonoffer

Sjöbefälsföreningen skänker närmare 100.000 till tyfonen Haiyans offer i Filippinerna.

Bilderna, rösterna och rapporterna från katastrofen som pågår i detta nu i öriket Filippinerna är fruktansvärda. Internationella Röda Korset räknar med att fyra miljoner människor drabbats svårt av tyfonen Haiyan som drog in den 8 november. I ögat av tyfonen låg dessutom områden där tusentals människor redan var hemlösa efter en jordbäving i mitten av oktober. De humanitära konsekvenserna är enorma.

Det är oklart hur många människor som omkommit och skadats, myndigheterna och hjälporganisationerna fokuserar i ett första läge på att hjälpa överlevande. Och hjälp behövs. Oändligt mycket. 

För svensk sjöfarts del, och även världssjöfarten, betyder Filippinerna och filippinska sjömän oerhört mycket. På svenska fartyg arbetar mängder av filippinare på så kallade TAP-avtal. Sjöbefälsföreningen har beslutat att skänka 50.000 kronor till offren för tyfonen samt ytterligare 50.000 kronor i riktad hjälp till de TAP-befäl och deras anhöriga som råkat illa ut.

Vill du också bidra? Här kommer några länkar till insamlingar som bedrivs av hjälporganisationer:

http://www.redcross.se/teman/filippinerna/akutinsamling-fillippinerna/

http://www.radiohjalpen.se/insamling-for-filippinerna

http://www.lakareutangranser.se/

http://www.raddabarnen.se/stod-oss/katastroffonden/

http://unicef.se/ge-pengar/katastrofhjalp-tyfon

http://www.lions.se/

http://sverigeforunhcr.se/gava-filippinerna